Thế này thì làm sao vừa phát Wi-Fi vừa lướt Web được?

Pro nào giúp em với nhé
Máy em là Gateway NV57H full driver.