Cho mình hỏi từ khi quán net mình dùng phần mềm CSM và đã phân quyền Nhân viên. Thì ngoài 1 số cách xoá nhật kí giao dịch phức tạp ra thì có còn cách nào xoá nhật kí máy chủ ko. Mình muốn tìm hiểu vấn đề này vì dạo này khách vẫn đều mà doanh thu giảm tầm 500- 1 triệu. Ai biết thì giúp mình cái nhé