=> em muốn khi mà em hat thì loa ngoài của em sẽ có tiếng hat của em kèm với nhạc nền lunz...giống các phòng karaoke zị đó có a/c nào pit chỉ em với hjx

Admin đừng xoá bài này của e nghe, thank ^^!