Các bác cho em xin phần mềm nào phiên âm tiếng Anh hữu ích 1 chút
( phiên âm như trog SGK ấy, không cần phát âm cũng được)
Thanks