Mình đang dùng winmacro để auto 1 số việc. Mình muốn edit lại file macro (file *.txt) của chương trình, để mỗi lần thay đổi auto 1 chút k phải làm lại từ đầu. Ai có kinh nghiệm dùng chỉ cho mình với. Thanks.