Chả là mình muốn quay phim màn hình nên chọn 2 phần mềm này
Có bạn nào biết cách chỉnh sao cho khi ra đoạn video được 1 file vừa đẹp lại vừa dung lượng thấp tiện lưu trữ không
PS: Không thích Cam cho lắm vì phải render đoạn rec , tốn thời gian quá