Mình muốn thu âm thanh của phim ( xem online) vào mà không được, nghe nhỏ xíu phải chú tâm kĩ mới nghe được , có bạn nào chỉ dùm cách sử dụng không ? thanks. Nghe rè thì chấp nhận, miễn to và có thể nghe rõ là ok ^^