Mình dùng ACDSee để chỉnh sữa ảnh là chính và in ảnh. Nhưng khi vào in thì chỉ in được 1 ảnh 1 khổ A4. Còn thừa lại nữa khổ a4, như vậy nếu cắt bỏ thì rất lãng phí. Các bạn có cách nào để in 2 ảnh trên 1 khổ A4 ko, nếu ko có thì photoshop có chức năng in ảnh như vậy ko và cách làm. NẾU CŨNG KO ĐƯỢC THÌ MÌNH ĐÀNH TÌM PHẦN MỀM IN ẢNH KHÁC VẬY.

---------- Bài thêm lúc 13:42 ---------- Bài trước là lúc 13:35 ----------

Ak, mình khám phá ra rồi. Vào layout và chọn kiểu in là ok