Mình có 4 ổ là C,D,E và F trong PC nhưng nay mình muốn gộp làm 3 ổ bằng Acronis để không bị mất dữ liệu (cụ thể là ổ E và F) nhưng chưa biết làm như nào?.Mong các bạn giúp đỡ mình.Thanks!!!!