Mình làm theo bạn dngoc_hieu đã recovery được máy. nó chạy lai win 7 64bit bản quyền và tự update driver lên. mình chả phải làm gì nữa.
Nhưng của mình lại sảy ra 1 lỗi đó là ổ đia recovery lại hiện lên như ổ thông thường, trước nó nằm ẩn xuống.
Mình chỉ lo không biết nó có recovery lại được không. hay ổ recovery lại trở thành ổ thông thường rồi.