màn hình desktop tự dưng bị lỗi thế này ai giúp em sửa cái!em cứ đổi background rồi reset máy là lại bị như thế này!
đây là ảnh!