Mỗi khi e vào web xem phim là nó lại hiện ra cái bảng security warning ghi " do you want this application ? ". Mọi người chỉ dùm e cái bảng đó ý nghĩa là gì và cách tắt hẳn nó lun cho đừng hiện ra mỗi khi vào web xem phim nữ. tks các a nhìu