Trước mình có dùng windows 7 , giờ chuyển sang dùng xp sử dụng firefox font chữ của nó khác đi , mình muốn thay đổi thành font chữ của windows 7 như trước thì làm thế nào . Mình thích cái font của windows 7 trước hơn dễ nhìn