Em đang cần tạo Ip ảo cho máy tính ko có mang Internet ?
Em làm đến phần Local Conection2 rùi mà ko bik điền thông số như thế nào