Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 2/2 đầuđầu 1 2
kết quả từ 16 tới 30 trên 30
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #16
  inhvyb's Avatar
  inhvyb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Nov 2010
  Bài
  35
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  4/3 bài viết

  Default

  bạn vào đây mà tham khảo.có video dây khá rõ ràng

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #17
  ktp38's Avatar
  ktp38 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2009
  Đến từ
  Bình Dương
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  declare @manhanvienmoi as varchar(6)
  declare @ma as varchar(6) -- Vì mã nhân viên của bạn có chiều dài là 6
  SELECT @ma=max(manv) FROM nhanvientable
  set @manhanvienmoi = left(@ma,2)+right('0000'+cast(right( @ma,4)*1+1 as varchar) ,4)

  --OK rồi đó bạn, lúc này bạn chỉ việc inser với manv = @manhanvienmoi là ok.

  -- Insert nhanvientable(manv,.......) values (@manhanvienmoi,......)

  Bạn tham khảo thử nha!
  Thay đổi nội dung bởi ktp38; 29-03-2012 lúc 01:26. 4. #18
  master_lam's Avatar
  master_lam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  May 2008
  Bài
  68
  Cảm ơn
  57
  Điểm
  18/8 bài viết

  Default

  link die rồi bạn ơi. Bạn upload lại dùm mình dc ko? thank nhiều 5. #19
  vanduong90's Avatar
  vanduong90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Bắc Ninh
  Bài
  189
  Cảm ơn
  116
  Điểm
  4.294.967.295/45 bài viết

  Default

  Trích dongphuongcr View Post
  Tình hình là mình có table: NhanVien(MaNV,HoTen). Mình biết trong MS SQL Server có cho thuộc tính tăng tự động Identity(yes), nhưng thầy mình yêu cầu viết trigger cho sự kiện Insert, cứ mỗi lần xuống dòng là mã nhân viên tự tăng lên như vầy: NV0001, NV0002, NV0003,... mà không cần nhập thô vào. Mong các bạn nào giỏi về chuyên môn giúp mình đoạn code trigger nha.
  Bạn thử vào đây tham khảo coi sao.


  Khi muốn một cột tự tăng giá trị của nó thì ta sử dụng từ khóa IDENTITY([Bắt đầu tăng từ giá trị nào], [mỗi lần tăng bao nhiêu đơn vị]).
  Ví dụ bạn muốn cột id bắt đầu từ 1 và mỗi lần tăng lên 1 thì ta làm như sau:
  Code:
  ID INT IDENTITY(1,1)


  Đang là administrator của diễn đàn mới http://techlife.com.vn - nơi trao đổi các thủ thuật lập trình và giải đáp thắc mắc.

 6. #20
  vytngok1992's Avatar
  vytngok1992 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Oct 2010
  Đến từ
  đâu còn lâu mới nói!
  Bài
  686
  Cảm ơn
  818
  Điểm
  503/235 bài viết

  Default

  Trích ngocqui1703 View Post
  minh thì làm kiểu int, mổi lần thêm mới mình lập trình [max(ma_cv) + 1] (vd ma_sv la khóa chính kiểu int(4))..
  1.nhưng mình sợ khi bảo vệ đồ án nếu thầy hỏi: "nếu người ta xóa ở giửa thì sao? " 1, 2, 4, 6, 200: khi thêm thành ra 201.
  2.vấn đè thứ 2: nếu kiểu int 4 số..(thì lớn nhẩt là 9999) vậy người ta ta thêm xóa, xóa, xóa, rồi thêm.. thành ra ví dụ như (1,2,3,8, 9999) vậy khi thêm mới thì thế nào?nếu tăng kiểu int lên 5 số thì vấn đề 99999.
  Vì mình bên phấn tích hệ thống nên muốn làm hệ thống tối ưu. mong các pro nào có ý tưởng thì giúp mình...

  ---------- Bài thêm lúc 19:30 ---------- Bài trước là lúc 19:28 ----------  z nếu NV9999 thì thế nào?
  Bạn này nói buồn cười nhỉ, số kí tự số đằng sau là bao nhiêu thì do quá trình phân tích bài toán, trong trường hợp này thì xác định xem quy mô công ty lớn hay nhỏ, để xem có bao nhiêu nhân viên rồi xây dựng cơ sở dữ liệu. Chu trình sử dụng của 1 ứng dụng, hay csdl ko phải là mãi mãi, mà nó có chu kỳ và cần nâng cấp theo thời gian. Việc rơi vào vòng lặp khi số nhân viên lớn hơn 9999 của bạn là do quá trình phân tích bạn không xét khả năng vượt ngưỡng NV9999. Bạn có thể dựa vào thực tế bài toán, và ước lượng thời hạn của ứng dụng để xây dựng csdl tối ưu nhất.
  Đây là store cho bảng PhongBan của mình, chắc giải quyết được vấn đề của bạn, tức là thêm mã 2 nếu trong bảng có mã 1,3,4..
  CREATE PROCEDURE [dbo].[PhongBan_Them]
  (--@MaPB [tinyint],
  @TenPB [nvarchar](50))

  AS
  --Kiểm tra tên phòng ban đã có ?
  select * from PhongBan where TenPB=@TenPB
  if @@rowcount=0 --nếu chưa có
  begin
  declare @MaPB tinyint --Luu ma so
  declare @n int --Luu so dong hien tai cua bang
  --Lập trình sinh mã số tự động
  --Kiểm tra có dòng nào trong bảng?
  select * from PhongBan
  set @n=@@rowcount
  if @n=0 --nếu chưa có dòng nào
  set @MaPB=1
  else
  begin
  set @MaPB=1
  while (@MaPB in (select MaPB from PhongBan)) and (@MaPB<=@n) set @MaPB=@MaPB+1
  end
  --Da tim duoc @MaPB
  INSERT INTO [PhongBan]
  ( [MaPB],
  [TenPB])

  VALUES
  ( @MaPB,
  @TenPB)
  end
  Đây là 1 ví dụ về bảng SanPham lấy giá trị ngày tháng năm để lâp trình sinh mã tự động:
  CREATE PROCEDURE [dbo].[SanPham_Them]
  (--@MaSP [nchar](9),
  @TenSP [nvarchar](50),
  @AnhSP [nvarchar](50),
  @DonGia [money],
  @TomTat [nvarchar](500),
  @ChiTiet [ntext],
  @NgayGT [smalldatetime],
  @MaNV [smallint],
  @HienThi [bit],
  @MaLSP [tinyint])

  AS
  declare @MaSP nchar(9)
  declare @NTN nchar(6)
  declare @SoThuTuSP nchar(3)
  declare @n int
  select @NTN = right(convert(nvarchar, getdate(), 103), 2) + substring(convert(nvarchar, getdate(), 103), 4, 2) + left(convert(nvarchar, getdate(), 103), 2)
  select * from SanPham where left(MaSP,6) = @NTN
  set @n=@@rowcount
  if @n=0
  set @MaSP = @NTN + '001'
  else
  begin
  set @MaSP = @NTN + '001'
  while (@MaSP in (select MaSP from SanPham)) and (cast(right(@MaSP,3) as int)<=@n)
  begin
  declare @SoSP int
  set @SoSP = (cast(right(@MaSP,3) as int)+1)%1000
  if ((@SoSP>0) and (@SoSP < 10))
  set @SoThuTuSP = '00' + str(@SoSP,1,0)
  else
  if (@SoSP<100)
  set @SoThuTuSP = '0' + str(@SoSP,2,0)
  else
  set @SoThuTuSP = str(@SoSP,3,0)
  set @MaSP = @NTN + @SoThuTuSP
  end
  end

  INSERT INTO [SanPham]
  ( [MaSP],
  [TenSP],
  [AnhSP],
  [DonGia],
  [TomTat],
  [ChiTiet],
  [NgayGT],
  [MaNV],
  [HienThi],
  [MaLSP])

  VALUES
  ( @MaSP,
  @TenSP,
  @AnhSP,
  @DonGia,
  @TomTat,
  @ChiTiet,
  @NgayGT,
  @MaNV,
  @HienThi,
  @MaLSP)


  Hãy bấm Thank và bạn sẽ có 3 phương tiện truyền thông phổ biến nhất :
  Truyền hình, Internet và...Con gái
  Còn giờ đừng có tò mò mà bấm dưới này

  Đã bảo đừng có Bấm mà lại..>!^

 7. Có 1 thành viên cảm ơn vytngok1992 cho bài viết này:
  namphong_008 (11-03-2014)

 8. #21
  hoanghuyhung's Avatar
  hoanghuyhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2010
  Bài
  119
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  35/22 bài viết

  Default

  Trích muathuvangem View Post
  Nếu bạn thành thạo các câu lệnh sql và c#thì việc đó có gì khó? Bạn cần viết một hàm tăng mã tự động thôi, mình nói đơn giản thế này:
  NV0002 là NV+0002 => Trong câu lệnh truy vấn bạn cắt 0002 ra riêng và chuyển thành kiểu int sau đó tăng nó lên 1 là ok.
  ví dụ
  public string HamTTD(string first, string second,Int16 incre)//nv+000+2
  Nhưng phải đảm bảo rằng phải kiểm tra trước xem nó là hàng nghìn, trăm, chục.......
  ví dụ: NV0009 thì nhân viên thứ 10 thì phải là NV+0010.
  chúc bạn vui.
  cần gì kiểm tra hàng chục hàng trăm mệt xác,, kiểm tra tổng số ký tự đơn giản hơn,, 9. #22
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default Rang buoc gioi tinh

  Tui moi hoc sql nen co nhiu cai ko biet mong cac bac chi jum.

  De bai tap; khi tui tao bang co rang buoc phai cua nhan vien co gia tri la 1 neu la nu hoac -1 neu la nam,mac dinh la -1.

  Thankus cac bac!!!! 10. #23
  tanbinh25's Avatar
  tanbinh25 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  6
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default

  Làm vậy cho nhanh.
  public string sinhma(string chuikenoi, string Ma)
  {
  string ma = "";
  try
  {
  if (kn.State == ConnectionState.Closed)
  kn.Open();
  SqlCommand cm = new SqlCommand(chuikenoi, kn);
  SqlDataReader rd = cm.ExecuteReader();
  while (rd.Read())
  ma = rd[0].ToString();
  rd.Close();
  ma = ma.Substring(2,3);
  int tt = Convert.ToInt32(ma);
  tt++;
  if (tt.ToString().Length == 1)
  ma = Ma + "00" + tt.ToString();
  else if (tt.ToString().Length == 2)
  ma = Ma + "0" + tt.ToString();
  else if (tt.ToString().Length == 3)
  ma = Ma + tt.ToString();
  return ma;
  }
  catch
  {
  return ma = Ma + "001";
  }
  } 11. #24
  bankimo's Avatar
  bankimo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jul 2010
  Đến từ
  HCM
  Bài
  275
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  19/18 bài viết

  Default

  Trích dongphuongcr View Post
  Tình hình là mình có table: NhanVien(MaNV,HoTen). Mình biết trong MS SQL Server có cho thuộc tính tăng tự động Identity(yes), nhưng thầy mình yêu cầu viết trigger cho sự kiện Insert, cứ mỗi lần xuống dòng là mã nhân viên tự tăng lên như vầy: NV0001, NV0002, NV0003,... mà không cần nhập thô vào. Mong các bạn nào giỏi về chuyên môn giúp mình đoạn code trigger nha.
  cái này quá dể liên hệ Email mình mình gỏi cho bạn
  1 hàm tăng mã và 1 câu truy vấn là giải quyết tất cả ấy mà
  maNV ko cần phải nhập cho nó tăng lên và cái testboxMaNV enable=false
  Vd NV0001 tiếp theo là NV0002
  ok 12. #25
  hailinh_102's Avatar
  hailinh_102 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2012
  Bài
  8
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  chẳng thấy gì...dow thì không dow được,,,chán 13. #26
  taurentchieftain's Avatar
  taurentchieftain vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Long An
  Bài
  464
  Cảm ơn
  15
  Điểm
  213/162 bài viết

  Default

  code SQL pờ rồ đây, đáp ứng yêu cầu của bạn:

  CREATE PROCEDURE [dbo].[ThemNhanVien]
  @TenNV nvarchar(50)
  AS
  BEGIN

  declare @return nvarchar(50), @MaNVCuoi nvarchar(50), @tempNumber nvarchar(50) ,@tempLen int, @nextnumber int
  select top(1) @MaNVCuoi = manv from nhanvien order by manv desc -- lấy cái MaNV cuối cùng trong bảng
  if(@MaNVCuoi is not null)
  begin
  -- Analyzing...
  select @tempLen = len(@MaNVCuoi) -- cho biết độ dài của chuổi
  select @tempNumber = substring(@MaNVCuoi,3,@tempLen - 2) -- Trả về con số trong chuối, bắt đầu lấy từ ký tự thứ 3 cho đên hêt chuổi (trừ 2 chữ 'NV' ra)
  select @nextnumber = convert(int,@tempNumber) + 1 -- cho nó tăng thêm 1 đơn vị, chuẩn bị chèn vô

  -- cấu trúc switch-case-default bên SQL là thế này
  select @return = case
  when len(convert(nvarchar,@nextnumber))=1 then 'NV000'+convert(nvarchar,@nextnumber) --nếu là số có 1 chữ số
  when len(convert(nvarchar,@nextnumber))=2 then 'NV00'+convert(nvarchar,@nextnumber) -- nếu là 2 chữ số
  when len(convert(nvarchar,@nextnumber))=3 then 'NV0'+convert(nvarchar,@nextnumber) -- nếu là 3 chữ số
  when len(convert(nvarchar,@nextnumber))=4 then 'NV'+convert(nvarchar,@nextnumber) --nếu là 4 chữ số
  else 'NV'+convert(nvarchar,@nextnumber) -- nếu trên 4 chữ số: từ 10,000 trở đi
  end -- end of switch-case-default

  end -- endif
  else select @return='NV0001' -- nếu chưa có mẩu tin nào trong bảng nhân viêcn hết
  insert into nhanvien values(@return,@TenNV )
  END
  Thay đổi nội dung bởi taurentchieftain; 16-10-2012 lúc 18:46. 14. Có 2 thành viên cảm ơn taurentchieftain cho bài viết này:
  gio_vh (28-04-2014), squirrel_black (01-12-2012)

 15. #27
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Đầu tiên em chào các tiền bối, khi e search từ khóa và đọc đến đoạn bạn dongphuongcr nói vo-zoom vô dụng, thật lòng e ko hiểu bạn đó nghĩ gì, đồng ý là bạn ý có tinh thần học hỏi và nhờ các a/chị chỉ bảo, nhưng đâu phải lúc nào mọi ng cũng onl để "phục vụ bố con bạn ý" mà chưa gì đã bảo vô dụng, có thể bạn giỏi về chuyên môn nhưng nói thật kĩ năng(mềm) cơ bản khi đi nhờ vả, bạn còn ko bằng đứa cháu lên 3 tuổi của mình.
  Ở đây là các ạnh chị cũng k chấp và vẫn giúp bạn, điều bạn đáng học hỏi.
  Thật lòng đóng góp, dù bạn chưa chắc đã vui và cần nó. 16. #28
  thaphurobe's Avatar
  thaphurobe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài
  12
  Cảm ơn
  5
  Điểm
  6/5 bài viết

  Default

  Trích muathuvangem View Post
  Nếu bạn thành thạo các câu lệnh sql và c#thì việc đó có gì khó? Bạn cần viết một hàm tăng mã tự động thôi, mình nói đơn giản thế này:
  NV0002 là NV+0002 => Trong câu lệnh truy vấn bạn cắt 0002 ra riêng và chuyển thành kiểu int sau đó tăng nó lên 1 là ok.
  ví dụ
  public string HamTTD(string first, string second,Int16 incre)//nv+000+2
  Nhưng phải đảm bảo rằng phải kiểm tra trước xem nó là hàng nghìn, trăm, chục.......
  ví dụ: NV0009 thì nhân viên thứ 10 thì phải là NV+0010.
  chúc bạn vui.
  Làm cách này thì tối ưu rồi, nếu NV9999, thì cho NV+9998+1 thôi, nếu quá 9999 thì mình phải cho nó giới hạn hoặc tăng trước lên NV00001 17. #29
  anthu98's Avatar
  anthu98 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Thangphuong13 ơi: sao mình ko download đc đoạn code vậy? bạn kiểm tra dùm mình với. Thanks bạn. 18. #30
  hickman's Avatar
  hickman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Apr 2009
  Bài
  999
  Cảm ơn
  244
  Điểm
  377/288 bài viết

  Default

  Trích anthu98 View Post
  Thangphuong13 ơi: sao mình ko download đc đoạn code vậy? bạn kiểm tra dùm mình với. Thanks bạn.
  Bạn copy link đi bạn . Medifire chặn vn-zoom. 

 
Trang 2/2 đầuđầu 1 2
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5