mình đang mắc chỗ phân tích số liệu và lập lược đồ ER ai chỉ mình với