khổ thân thím.toàn bị các thím bêb trên troll.thím down game về = UC và sửa định dạng thành *.zip nhé.
xong r vào byte code editor đó.thím tìm đến file game vừa đổi tên đó và ấn vào search.thím search cho
mìn h từ khoá này nhé:
TextMessage
(viết đúng chũ hoa chũ thg` nhé)
sau đó nó sẽ giải nén file class chứa hàm sms ra 1 thư mục "tên game unpack"sau đó vào file class đó và ấn 8 để search
thím search chữ
send
(viết đúng theo mình).nó sẽ tìm đến dòng có hàm sms đó.thím
xóa hàm đó đi và sửa thành 2 dòng pop,3 dòng nop nhé.vì hàm sms trêm 5 bit.mỗi dòng pop và nop là 1 bit.
sau đó save lại và dùng mini conmander chèn lại,sửa tên file và tét thôi.lưu ý ko đc giải nén cả file ra khi mod hoặc sửa game.
vì khi mod xong nén lại đt sẽ kêu ứng dụng sai.nếu đã chót giải nén ra mà mod r thì dùng mini commander chèn file class
đã sửa thôi nhé hoặc là cho vào pc nén lại cũng đc.kinh nghiệm mod game của mình đấy.nếu thớt muốn học thêm các kiểu
mod khác nữa thì pm mình.nếu biết thì mình sẽ chỉ tận tình.