Việt Nam đã tham gia 63 tổ chức quốc tế. Mình muốn biết đó là các tổ chức nào, ngày Việt Nam gia nhâp,... Bạn nào biết giúp mình với nha.
Cám ơn nhìu nhìu.