hi moi nguoi
DN mình lần đầu làm gia công (hàng may mặc) cho đối tác nước ngoài, theo TT 116/2008/TT-BTC tại điểm 1.6 phần I mục II quy định: "Văn bản giải trình, chứng minh cơ sở sản xuất đối với doanh nghiệp nhận gia công lần đầu: nêu rõ địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ cơ sở sản xuất, năng lực quản lý, năng lực sản xuất, mặt hàng sản xuất, dây chuyền trang thiết bị, công suất thiết kế..."
Vậy có ai có mẫu Văn bản này không gửi mình tham khảo với, gấp lắm!!!!
tks nhe''
^_^