Mình dùng thẻ ATM của ngân hàng trên với mục đích chính là rút tiền, nay phát sinh nhu cầu gửi tiền. Nhưng gặp khó khăn khi chuyển sang tài khoản có dạng 711A123456789...
Trên cây ATM làm gì có chữ A mà nhập nhỉ?
Mở ngoặc chút là ngân hàng này có nhiều đầu thẻ thì phải. có 711A, 1220,...

Bạn nào biết chuyển tiền theo tít trên thì mách giúp mình với nhé!