Bình thường mình nói chuyện với mấy thằng bạn thì rất bình thường, thậm chí là hài hước, nhưng không hiểu sao khi gặp các nàng thì đầu óc tối tăm mặt mài ngu ra, đi suốt một quảng đường dài mà mình không nói được những gì cho ra hồn hết hic..., Mặc dù đã cố hết sức : đọc nhiều sách tâm lý, nghệ thuật nói chuyên, nghệ thuât kua gái , vvv nhưng tình hinh vẫn không cải thiện được hic...
Ai có bí kiếp gì giúp mình tự tin hơn khi nói chuyện không giúp với