diễn đàn mình có ai biết gấp hoa hồng bằng lá dừa thì quay lại cho em xem với, rùi em học theo cũng được, em ở miền trung nên không thấy người ta bán mà học theo. sắp tới 8/3 rùi mà