Bác nào có phần mềm Adobe Acrobat Pro cho em xin với .
em đang cần gấp,gấp!!
Thanks.