Cũng là chương trình Recovery cho USB của hãng Kingmax nhưng lại sử dụng cho dòng U-Drive.Trong File nén tải về có cả hướng dẫn sử dụng.
Download here:
Code:
http://shareflare.net/download/62569.626554993fb90e86049630b3adc17f373/UDrive_PD07Recovery.rar.html