Là một phần mềm xử lý ảnh với đầy đủ các công cụ tinh chỉnh
Hoàn toàn miễn phí:

Download:


Website: