bạn nào có tài liệu chi tiết dạy cách vẽ hình trong word 2007 không cho mình xin với, mình đang râts cần.
cảm ơn mọi người nhiều