Mình đang học đồ họa trên C, bro nào có tài liệu lí thuyết đầy đủ về các thuật toán này ko cho mình xin với, mình đã seach gg nhiều rồi mà chỉ có các tài liệu viết sơ qua. Thank các bro