Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 10 trên 10
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  dotaibg's Avatar
  dotaibg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Dec 2011
  Bài
  29
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default giúp làm bài siêu nguyên tố bằng trình pascal

  ai cho minh code bài siêu nguyên tố bằng trình pascal

  ---------- Bài thêm lúc 20:46 ---------- Bài trước là lúc 20:45 ----------

  code dùng được với số siêu nguyên tố có 9 chữ số

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  phamdoanh's Avatar
  phamdoanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  391
  Cảm ơn
  52
  Điểm
  238/117 bài viết

  Default

  Một số gọi là số siêu nguyên tố nếu số đó là số nguyên tố và nếu ta bỏ đi 1 số chữ số ở bên phải của số đó thì số còn lại vẫn là số nguyên tố.

  Ví dụ 233 là số siêu nguyên tố có 3 chữ số vì 233 là số nguyên tố, 23 và 2 cũng là các số nguyên tố. Tương tự số 23 cũng là số siêu nguyên tố có 2 chữ số. Tuy nhiên 2 ko gọi là số siêu nguyên tố.

  Đây là code mình kiếm được
  Code:
  program so_sieu_nguyen_to;
  uses crt;
  var k,n:longint; dem:integer;
  
  procedure nhap;
   begin
   clrscr;
   repeat
   write('nhap n: ');readln(n);
   until (n>=1)and(n<=8);
   k:=0;dem:=0;
   end;
  
  function ktnt(k:longint):boolean;
   var i:longint;
   begin
   ktnt:=true;
   if k<=1 then begin ktnt:=false; exit; end;
   if (k mod 2=0)and(k>2) then begin ktnt:=false; exit; end;
   i:=3;
   while i<=trunc(sqrt(k)) do
   begin
    if k mod i=0 then begin ktnt:=false; exit; end;
    i:=i+2;
   end;
   end;
  
  procedure try(j:integer);
   var l:integer;
   begin
   for l:=1 to 9 do
   begin
    k:=k*10+l;
    if ktnt(k) then
    if j=n then begin inc(dem); writeln('so thu ',dem,': ',k);end
    else try(j+1);
    k:=k div 10;
   end;
   end;
  
  begin
   nhap;
   try(1);
   writeln('Co ',dem,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
  readln;
  end


  Giống 1 bài bên projecteuler thì phải 4. Có 3 thành viên cảm ơn phamdoanh cho bài viết này:
  auauau97 (13-01-2012), ghostmath (12-07-2012), đạo_tặc_bóng_đêm (24-02-2012)

 5. #3
  dotaibg's Avatar
  dotaibg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Dec 2011
  Bài
  29
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  thanks ban nha 6. #4
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default

  cách giải không đệ quy:
  Code:
  Program So_sieu_nguyen_to;
  Uses crt;
  Var
   a,b:array[1..100] of longint;
   n,i,k,ka,kb,cs:byte;
  {------------------------------------------------------------------------}
  Function NT(n:longint):boolean;
  Var
   i:longint;
  Begin
   If (n=0) or (n=1) then
    NT:=False
   Else
    Begin
     i:=2;
     While (n mod i<>0) and (i<=sqrt(n)) do
      i:=i+1;
     If i>sqrt(n) then NT:=True
     Else NT:=False;
    End;
  End;
  {------------------------------------------------------------------------}
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Nhap so n:');
   Readln(n);
   ka:=1;
   a[ka]:=0;
   For i:=1 to n do
    Begin
     kb:=0;
     For k:=1 to ka do
      For cs:=0 to 9 do
       If NT(a[k]*10+cs) then
        Begin
         kb:=kb+1;
         b[kb]:=a[k]*10+cs;
        End;
     ka:=kb;
     For k:=1 to ka do
      a[k]:=b[k];
    End;
   For k:=1 to ka do
    Write(a[k]:10);
   Writeln;
   Writeln('Co tat ca ',ka,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
   Readln;
  END. 7. Có 1 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  đạo_tặc_bóng_đêm (24-02-2012)

 8. #5
  Tham gia
  Nov 2011
  Đến từ
  FaceBook
  Bài
  338
  Cảm ơn
  90
  Điểm
  140/117 bài viết

  Default

  VN-ZOOM dung la tòan người giỏi mình đã khá rùi lại còn co người giỏi hơn nhất là bạn auauau97 bai nào,ai hỏi cung làm được
  Đúng là nhân tài đâu đâu cũng có 9. #6
  doanducqui's Avatar
  doanducqui vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jul 2011
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Trích auauau97 View Post
  cách giải không đệ quy:
  Code:
  Program So_sieu_nguyen_to;
  Uses crt;
  Var
   a,b:array[1..100] of longint;
   n,i,k,ka,kb,cs:byte;
  {------------------------------------------------------------------------}
  Function NT(n:longint):boolean;
  Var
   i:longint;
  Begin
   If (n=0) or (n=1) then
    NT:=False
   Else
    Begin
     i:=2;
     While (n mod i<>0) and (i<=sqrt(n)) do
      i:=i+1;
     If i>sqrt(n) then NT:=True
     Else NT:=False;
    End;
  End;
  {------------------------------------------------------------------------}
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Nhap so n:');
   Readln(n);
   ka:=1;
   a[ka]:=0;
   For i:=1 to n do
    Begin
     kb:=0;
     For k:=1 to ka do
      For cs:=0 to 9 do
       If NT(a[k]*10+cs) then
        Begin
         kb:=kb+1;
         b[kb]:=a[k]*10+cs;
        End;
     ka:=kb;
     For k:=1 to ka do
      a[k]:=b[k];
    End;
   For k:=1 to ka do
    Write(a[k]:10);
   Writeln;
   Writeln('Co tat ca ',ka,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
   Readln;
  END.
  bạn nên sửa lại chút ít để chạy nhanh hơn:
  Program So_sieu_nguyen_to;
  Uses crt;
  Var
  a,b:array[1..100] of longint;
  n,i,k,ka,kb,cs:byte;
  {------------------------------------------------------------------------}
  Function NT(n:longint):boolean;
  Var
  i,t:longint;
  Begin
  If n<2 then
  NT:=False
  Else
  Begin
  i:=2;
  t := trunc(sqrt(n));
  While (n mod i<>0) and (i<=t) do
  i:=i+1;
  If i>t then NT:=True
  Else NT:=False;
  End;
  End;
  {------------------------------------------------------------------------}
  BEGIN
  Clrscr;
  Write('Nhap so n:');
  Readln(n);
  ka:=1;
  a[ka]:=0;
  For i:=1 to n do
  Begin
  kb:=0;
  For k:=1 to ka do
  For cs:=0 to 9 do
  If NT(a[k]*10+cs) then
  Begin
  kb:=kb+1;
  b[kb]:=a[k]*10+cs;
  End;
  ka:=kb;
  For k:=1 to ka do
  a[k]:=b[k];
  End;
  For k:=1 to ka do
  Write(a[k]:10);
  Writeln;
  Writeln('Co tat ca ',ka,' so sieu nguyen to co ',n,' chu so.');
  Readln;
  END. 10. Có 1 thành viên cảm ơn doanducqui cho bài viết này:
  auauau97 (03-03-2012)

 11. #7
  hungvnonline's Avatar
  hungvnonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2007
  Bài
  4
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  các bài ở trên làm tương đối chính xác thôi nếu n >= 9 thì không chính xác nữa rồi. 12. #8
  kimdongbang's Avatar
  kimdongbang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jan 2012
  Bài
  10
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  ôi, cảm ơn bạn nhe 13. #9
  love.angel's Avatar
  love.angel vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Apr 2012
  Bài
  10
  Cảm ơn
  1
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  thấy code này ở ddth có rồi...ko biết là bên đấy lấy bên mình hay ngược lại nữa 14. #10
  hoailam9119's Avatar
  hoailam9119 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Sep 2012
  Bài
  8
  Cảm ơn
  28
  Điểm: 3/1 bài viết

  Default

  Vì số lượng số siêu nguyên tố khá là ít (với n = 1 hoặc n >= 9 thì không có số siêu nguyên tố nào):
  n = 2 : 9 số
  n = 3 : 14 số
  n = 4 : 16 số
  n = 5 : 15 số
  n = 6 : 12 số
  n = 7 : 8 số
  n = 8 : 5 số
  Do đó chỉ cần dùng if là đủ.
  Cách này là nhanh nhất đó, chỉ mỗi tội là code hơi lâu 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •