Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 16
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default Giúp gấp em mấy bài Pascal với ạ

  Bài 30 : Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N. Viết tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N ra màn hình.
  ( các số nguyên tố xuất ra màn hình theo trật tự số lớn viết trước, số nhỏ viết sau. Mỗi số viết với độ rộng bằng 8).

  Bài 29: Viết chương trình nhập vào 2 phân số A,B ( phân số được mô tả là kiểu bản ghi gồm 2 trường: tuso(tử số), mauso (mẫu số) đều có kiểu integer).
  Tìm tích 2 phân số A và B vừa nhập, kết quả viết ra màn hình.

  Bài 28: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N.
  Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất sao cho m có đúng N ước số.

  Bài 27: Cho file văn bản HEDEM.INP có đúng một dòng ghi 2 số nguyên dương N,q (q có thể là 2, 8 hoặc 16).
  Đọc N,q ra bộ nhớ. Tìm biểu diễn của N ( hệ đếm cơ số 10) ở hệ đếm cơ số q. Kết quả ghi vào file văn bản HEDEM.OUT
  Ví dụ:
  HEDEM.INP 10 2
  HEDEM.OUT 1010
  HEDEM.INP 10 8
  HEDEM.OUT 12

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Bài 30
  PHP Code:
  uses crt;
    Var
      
  N,i,x,ok integer;

    
  BEGIN
      clrscr
  ;
      
  write('Nhap so N: ') ;
      
  readln (n) ;
      for 
  i:=n downto 2 do
      
  begin
        ok
  :=0;
        for 
  x:=2 to trunc(sqrt(i)) do
          if (
  i mod x=0then
            ok
  :=1;
        if 
  ok=0 then
          write
  (i:8);
      
  end;
      
  readln;
    
  END
  Bài 28

  PHP Code:
  uses crt;
    Var
      
  N,i,m,d:integer;

    
  BEGIN
      clrscr
  ;
      
  write('Nhap so N: ') ;
      
  readln(n);
      
  m:=1;
      
  repeat
        d
  :=0;
        for 
  i:=1 to m do
          if (
  m mod i=0then
            d
  :=d+1;
          
  m:=m+1;
      
  until(n=d);
      
  write(m-1,' la so can tim.');
      
  readln;
    
  END
 4. Có 2 thành viên cảm ơn 19-6 cho bài viết này:
  auauau97 (12-03-2012), kethieutien0401 (08-01-2011)

 5. #3
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Bác 19-6 giúp nốt e 2 bài kia với nha.
  Và anh cho em hỏi chỗ bài 30
  for x:=2 to trunc(sqrt(i)) do

  Cái trunc là gì đó ạ
  Thay đổi nội dung bởi kethieutien0401; 08-01-2011 lúc 23:27. 6. #4
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Trích kethieutien0401 View Post
  Bác 19-6 giúp nốt e 2 bài kia với nha.
  Và anh cho em hỏi chỗ bài 30
  for x:=2 to trunc(sqrt(i)) do

  Cái trunc là gì đó ạ
  Bài cuối thì mình chịu rồi, chỉ làm được bài này thôi.
  còn cái trunc là dùng để lấy phần nguyên của số thực x, ví dụ căn của 5 là 2.23605 thì trunc(căn 5) sẽ trả về 2.

  Bài 29
  PHP Code:
  Uses  Crt;
    
  Type  phanso=record
          tu
  integer;
          
  mauinteger;
                   
  End;
    Var  
  tmucinteger;
         
  inbyte;
         
  ps: array [1..50of phanso;

  function 
  usc(xy:integer):integer;
  begin
     
  while (x<>y) do
        if 
  x>y then
           x
  :=x-y
        
  else
           
  y:=y-x;
       
  usc:=y;
  end;

    
  BEGIN
     clrscr
  ;
     For 
  i:=1 to 2 do
       
  Begin
         writeln
  ('Phan so thu ',i);
         
  write('Nhap tu: '); readln(ps[i].tu);
         
  write('Nhap mau: '); readln(ps[i].mau);
         
  writeln;
       
  End;
     
  t:=1;
     
  m:=1;
     For 
  i:=1 to 2 do
     
  Begin
         t
  :=t*ps[i].tu;
         
  m:=m*ps[i].mau;
     
  End;
     
  uc:=usc(t,m);
         
  t:=t div uc;
         
  m:=m div uc;
     if (
  m=1) or (t=mthen
          writeln
  ('Ket qua: ',t)
     else
          
  writeln('Ket qua: ',t,'/',m);
     
  Readln;
    
  END
 7. Có 1 thành viên cảm ơn 19-6 cho bài viết này:
  kethieutien0401 (09-01-2011)

 8. #5
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default Help

  Bác 19-6 ơi em mạn phép nhờ bác làm xem mấy bài này xem nào. .

  Bài 26: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N và số q (q là hệ đếm cơ số 2, hoặc 8, hoặc 16). Tìm biểu diễn của N trong hệ đếm cơ số q.

  Bài 25: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương N. Tìm biểu diễn nhị phân của N.
  Bài 24: Viêt chương trình nhập vào mảng hai chiều A(m,n), các phần tử có kiểu integer.
  Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng và cho biết chỉ số dòng và cột của phần tử đó.

  Bài 23: Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều n phần tử, các phần tử của mảng có kiểu integer và một số x (integer). Hãy tìm xem trong mảng có phần tử nào có giá trị bằng x. Nếu có cho biết đó là phần tử nào?

  Bài 22: Viết chương trình nhập vào mảng hai chiều A(m,n), các phần tử có kiểu integer. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng và cho biết chỉ số dòng và cột của phần tử đó. 9. #6
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Bài 26
  PHP Code:
  uses crt
  const 
  Nmax 100
  type ArrInt = array[1..Nmaxof integer
  var 
  ijtnqointeger
       
  h,st string;
       
  aArrInt
  begin 
    clrscr

    
  write('Nhap so thap phan N: '); 
    
  readln(n); 
    
  repeat
        write
  ('Nhap so q (2, 8, 16): '); 
        
  readln(q); 
    
  until(q=2) or (q=8) or (q=16);

    if 
  q=2 then
    begin
      i
  :=1
      while 
  n>=do 
      
  begin 
           t
  :=n mod 2
           
  n:=n div 2
           
  a[i]:=t
           
  i:=i+1
      
  end
      
  i:=i-1
      
  write('So nhi phan: '); 
      for 
  j:=i downto 1 do 
         
  write(a[j]); 
      
  end;

    if 
  q=16 then
    begin
        
  while (0) do
        
  begin
            t
  :=n mod 16;
            
  n:=n div 16;
            if 
  t<10 then
               str
  (t,st)
            else
               
  st:=chr(t+55);
            
  h:=st+h;
        
  end;
        
  write('So thap luc phan: ',h);
    
  end;

    if 
  q=8 then
    begin
        o
  :=0;
        
  i:=1;
        while 
  n>do
        
  begin
           t
  :=n mod 8;
           
  o:=o+t*i;
           
  i:=i*10;
           
  n:=n div 8;
        
  end;
        
  write('So bat phan: ',o); 
    
  end;

    
  readln
    
  end
  Bài 25
  PHP Code:
  uses crt
  const 
  Nmax 100
  type ArrInt = array[1..Nmaxof integer
  var 
  ijydinteger
      
  aArrInt
  begin 
    clrscr

    
  write('Nhap so thap phan: '); 
    
  readln(d); 
    
  i:=1
    while 
  d>=do 
    
  begin 
         y
  :=d mod 2
         
  d:=d div 2
         
  a[i]:=y
         
  i:=i+1
    
  end
    
  i:=i-1
    
  write('So nhi phan: '); 
    for 
  j:=i downto 1 do 
    
  write(a[j]); 
    
  readln
    
  end
  làm chung bài 22 và 24
  PHP Code:
  uses crt;
  const 
  phay=',';
  type ArrInt = array[1..501..50of integer;
  var 
  ijnmminmaxvtd1vtc1vtd2vtc2integer;
      
  aArrInt;
  begin
    clrscr
  ;
    
  write('Nhap so dong N va so cot M:  ');
    
  readln(n,m);
  for  
  := 1  to  n  do
      for  
  := 1  to  m  do 
      
  Begin 
           Write 
  ' A['i,  phay j'] = ' ) ;
           
  Readln a[ij] ) ;
      
  End ;
    
  max:=a[1,1];
    
  min:=a[1,1];
   for  
  := 1  to  n  do
      for 
  j:=1 to m do 
      
  begin   
            
  if max<a[i,jthen
            begin   
                  max
  :=a[i,j];
                  
  vtd1:=i;
                  
  vtc1:=j;
            
  end;
            if 
  min>a[i,jthen
            begin   
                  min
  :=a[i,j];
                  
  vtd2:=i;
                  
  vtc2:=j;
            
  end;
      
  end;
     
    
  writeln('Phan tu lon nhat trong mang: ',max);
    
  writeln('Vi tri:  Dong ',vtd1,'     Cot ',vtc1);
    
  writeln('Phan tu nho nhat trong mang: ',min);
    
  writeln('Vi tri:  Dong ',vtd2,'     Cot ',vtc2);
    
  readln;
    
  end
  Bài 23
  PHP Code:
  uses crt;
  const 
  Nmax 100;
  type ArrInt = array[1..Nmaxof integer;
  var 
  niktxinteger;
      
  aArrInt;
  begin
    clrscr
  ;
    
  write('Nhap so phan tu cua day so, N= ');
    
  readln(n);
    for 
  i:=1 to n do
    
  begin
        write
  ('Phan tu thu ',i,' = ');
        
  readln(a[i]);
    
  end;
    
  writeln('Mang vua nhap: ');
    for 
  i:=1 to n do
        
  write(a[i]: 4);
    
  writeln;
    
  kt:=0;
    
  write('Nhap x: '); 
    
  readln(x);
    
  writeln('Vi tri cua x:'); 
    for 
  i:=1 to n do
        if 
  a[i]=x then
        begin
             writeln
  ('Phan tu thu ',i); 
             
  kt:=1;
        
  end;
    if (
  kt=0then
         write
  ('Khong tim thay x.'); 
    
  readln;
    
  end
 10. Có 1 thành viên cảm ơn 19-6 cho bài viết này:
  kethieutien0401 (09-01-2011)

 11. #7
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Bác 19-6 ơi bài 22 và 24 làm chung là sao bác chia ra 2 bài riêng biệt hộ em được không. Em mới sờ đến pascal bác chung vậy em bó tay à.

  Và mình còn mấy bài này bạn xem nốt giúp mình nha.
  Thay đổi nội dung bởi kethieutien0401; 09-01-2011 lúc 16:23. 12. #8
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Max
  PHP Code:
  uses crt
  const 
  phay=','
  type ArrInt = array[1..501..50of integer
  var 
  ijnmmaxvtdvtcinteger
      
  aArrInt
  begin 
    clrscr

    
  write('Nhap so dong N va so cot M:  '); 
    
  readln(n,m); 
  for  
  := 1  to  n  do 
      for  
  := 1  to  m  do  
      
  Begin  
           Write 
  ' A['i,  phay j'] = ' ) ; 
           
  Readln a[ij] ) ; 
      
  End 
    
  max:=a[1,1]; 
   for  
  := 1  to  n  do 
      for 
  j:=1 to m do  
            if 
  max<a[i,jthen 
            begin    
                  max
  :=a[i,j]; 
                  
  vtd:=i
                  
  vtc:=j
            
  end
    
  writeln('Phan tu lon nhat trong mang: ',max); 
    
  writeln('Vi tri:  Dong ',vtd,'     Cot ',vtc); 
    
  readln
    
  end
  Min

  PHP Code:
  uses crt
  const 
  phay=','
  type ArrInt = array[1..501..50of integer
  var 
  ijnmminvtdvtcinteger
      
  aArrInt
  begin 
    clrscr

    
  write('Nhap so dong N va so cot M:  '); 
    
  readln(n,m); 
  for  
  := 1  to  n  do 
      for  
  := 1  to  m  do  
      
  Begin  
           Write 
  ' A['i,  phay j'] = ' ) ; 
           
  Readln a[ij] ) ; 
      
  End 
   
  min:=a[1,1]; 
   for  
  := 1  to  n  do 
      for 
  j:=1 to m do  
            if 
  min>a[i,jthen 
            begin    
                  min
  :=a[i,j]; 
                  
  vtd:=i
                  
  vtc:=j
            
  end
    
  writeln('Phan tu nho nhat trong mang: ',min); 
    
  writeln('Vi tri:  Dong ',vtd,'     Cot ',vtc); 
    
  readln
    
  end
 13. Có 1 thành viên cảm ơn 19-6 cho bài viết này:
  kethieutien0401 (09-01-2011)

 14. #9
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Và mình còn mấy bài này bạn xem nốt giúp mình nha.

  Bài 21: Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều n phần tử, các phần tử của mảng có kiểu integer. Tìm phần tử có giá trị bằng trung bình cộng của các phần tử còn lại. Cho biết đó là phần tử nào trong mảng.

  Bài 20: Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự bao gồm một số tiếng(các tiếng được phân cách nhau ít nhất một dấu cách. Ví dụ " Cong hoa xa hoi chu nghia viet nam" là xâu có 8 tiếng.
  Hãy đếm số tiếng trong xâu vừa nhập.

  Bài 18: Viết chương trình xuất ra màn hình tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n cho trước (n nhập từ bàn phím). 15. #10
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Bài 21
  Ở bài này theo mình hiểu thì do các phần tử có kiểu integer cho nên phần tử cần tìm có giá trị bằng phần nguyên trung bình cộng của các phần tử còn lại. Ví dụ cho dãy có n=5:

  Code:
  3    2    3    2    6
  ta tìm được số 3=(2+3+2+6) div 4

  PHP Code:
  uses crt;
  const 
  Nmax 100;
  type ArrInt = array[1..Nmaxof integer;
  var 
  nijsktinteger;
      
  aArrInt;
  begin
    clrscr
  ;
    
  write('Nhap so phan tu cua day so, N= ');
    
  readln(n);
    for 
  i:=1 to n do
    
  begin
    write
  ('Phan tu thu ',i,' = ');
    
  readln(A[i]);
    
  end;
    
  kt:=0;
    for 
  i:=1 to n do
    
  begin
       s
  :=0;
       for 
  j:=1 to n do
           
  s:=s+a[j];
       
  s:=(s-a[i]) div (n-1);
       if 
  a[i]=s then
       begin
           kt
  :=1;
           
  writeln('Phan tu can tim: ',a[i]);
           
  writeln('Vi tri thu: ',i);
       
  end;
    
  end;
    if 
  kt=0 then
       write
  ('Khong tim thay.');
    
  readln;
    
  end

  Bài 20

  PHP Code:
  uses crt;  
    var 
  sstring
        
  itinteger;  
  BEGIN  
       clrscr
  ;  
       
  write(' Cho mot xau ki tu : '); Readln(s);  
       
  t:=1
       for 
  i:=1 to length(s) do 
           if 
  s[i] = ' ' then 
           t
  :=t+1
       
  writeln('So tu cua xau la: ',t) ; 
       
  readln 
  END
  bài 18
  PHP Code:
  uses crt;
    Var
      
  N,i,x,ok integer;

    
  BEGIN
      clrscr
  ;
      
  Write ('Nhap so N: ') ;
      
  Readln (n) ;
      for 
  i:=2 to n-do
      
  begin
        ok
  :=0;
        for 
  x:=2 to trunc(sqrt(i)) do
          If (
  i mod x=0then
            ok
  :=1;
        if 
  ok=0 then
          write
  (i:4);
      
  end;
      
  readln;
    
  END
 16. #11
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Em có một bài ntn ông thầy hướng dẫn về nhai thử ntn nhưng nó k chạy mà nó cũng k báo lỗi gì. Có phải bài này là mình tạo ra 1 file input.txt rồi khi ấn chạy nó k hiện ra màn hình đen để nhập dữ liệu nữa mà nó tự tạo ra 1 file output.txt trong TP không ạ. Vì em thấy nó tạo ra 1 file output.txt thôi.
  program bt;
  var F:text;
  m,n:integer;
  procedure docfile;
  begin
  assign(F,'input.txt');
  reset(F);
  readln(F,m,n);
  close(F);
  end;

  procedure vietfile;
  begin
  assign(F,'output.txt');
  rewrite(F);
  write(F,'m div n',m mod n:4);
  close(F);
  end;
  begin
  docfile;
  vietfile;
  end. 17. #12
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  bài trên có tác dụng tính mod cho 2 số nguyên trong file input.txt, bạn tạo file input.txt trong thư mục của TP, sau đó nhập vào 2 số nguyên phân cách nhau bằng dấu cách hoặc Enter xuống dòng. Ví dụ:
  trong file input.txt có 2 số
  Code:
  15 4
  kết quả sẽ được file output.txt có nội dung
  Code:
  m div n  3
 18. Có 1 thành viên cảm ơn 19-6 cho bài viết này:
  kethieutien0401 (09-01-2011)

 19. #13
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Trích 19-6 View Post
  bài trên có tác dụng tính mod cho 2 số nguyên trong file input.txt, bạn tạo file input.txt trong thư mục của TP, sau đó nhập vào 2 số nguyên phân cách nhau bằng dấu cách hoặc Enter xuống dòng. Ví dụ:
  trong file input.txt có 2 số
  Code:
  15 4
  kết quả sẽ được file output.txt có nội dung
  Code:
  m div n  3
  Vâng thế là e làm đúng rồi . Và e hỏi bài này e làm sai ở đâu.
  program bai4;
  type dathuc=record
  bac:integer
  HS:array[0..20] of real;
  end;
  var A,B,C:dathuc; F:text;
  procedure docfile;
  var i:integer;
  begin
  assign (F,'DT.inp'); reset(F);
  readln(F,A.bac,B.bac);
  for i:=0 to A.bac do
  read (F,A.Hs[i]);
  readln(F);
  for i:=0 to B.bac do
  read (F,B.HS[i]);
  close(F);
  end;

  procedure tong(X,Y: dathuc; var Z: dathuc);
  var i:integer;
  begin
  if X.bac>Y.bac then
  begin
  Z.bac:=X.bac;
  for i:=Y.bac+1 to X.bac do Y.HS[i]:=0;
  end;
  else begin
  Z.bac:=Y.bac;
  for i:=X.bac+1 to Y.bac do X.Hs[i]:=0;
  end;
  for i:=0 to Z.bac do
  Z.Hs[i]:=X.Hs[i]+Y.Hs[i];
  end;

  procedure vietfile;
  var i:integer;
  begin
  assign (F,'DT.out'); rewrite(F);
  writeln(F,C.bac);
  for i:=0 to C.bac do write(F,C.HS[i]:G:2);
  close(F);
  end;
  begin
  docfile;
  tong(A,B,C);
  vietfile;
  END.

  Nó báo thiếu dấu chấm phấy nhưng em nghĩ k phải thiếu ở đây . E thêm chấm phấy vào chỗ này bac:integer Thì nó k báo thiếu chấm phấy nữa báo sang lỗi cú pháp. Giúp e với.


  Còn bài này bác xem qua cho em nốt ha.
  Bài 1 : Viết chương trình nhập vào họ và tên một người ( khi nhập có thể tùy ý, chũ thường, chữ hoa lẫn lộn, họ, đệm, tên có thể phân cách nhau bằng một dấu cách hoặc một số dấu cách liền nhau...). Dữ liệu xuất ra phải theo đúng quy cách sau: chữ cái đầu của họ, đệm, tên phải là hoa, các chữ còn lại trong thân từ phải là thường, giữa họ-đệm; đệm-đệm; đệm-tên chỉ tồn tại một dấu cách.
  Thay đổi nội dung bởi kethieutien0401; 09-01-2011 lúc 22:34. 20. #14
  19-6's Avatar
  19-6 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Abyss
  Bài
  1.876
  Cảm ơn
  858
  Điểm
  3.482/1.517 bài viết

  Default

  Bạn phải đưa cái đề lên thì mình mới biết rõ để mà kiểm tra chứ, bài của bạn sai 3 lỗi:

  Lỗi đầu tiên là thiếu dấu chấm phẩy như đã nói ở trên, lỗi thứ 2 là ở đoạn này
  PHP Code:
  for i:=Y.bac+1 to X.bac do Y.HS[i]:=0;
  end;
  else 
  begin 
  Lưu ý là trước lệnh else không có dấu chấm phẩy
  Lỗi thứ 3 ở dòng này
  PHP Code:
  for i:=0 to C.bac do write(F,C.HS[i]:G:2); 
  chưa khai báo biến G.

  Còn bài kia thì để mai mình làm, bây giờ phải đi ngủ đã
 21. #15
  kethieutien0401's Avatar
  kethieutien0401 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  53
  Cảm ơn
  10
  Điểm
  6/2 bài viết

  Default

  Trích 19-6 View Post
  Bạn phải đưa cái đề lên thì mình mới biết rõ để mà kiểm tra chứ, bài của bạn sai 3 lỗi:

  Lỗi đầu tiên là thiếu dấu chấm phẩy như đã nói ở trên, lỗi thứ 2 là ở đoạn này
  PHP Code:
  for i:=Y.bac+1 to X.bac do Y.HS[i]:=0;
  end;
  else 
  begin 
  Lưu ý là trước lệnh else không có dấu chấm phẩy
  Lỗi thứ 3 ở dòng này
  PHP Code:
  for i:=0 to C.bac do write(F,C.HS[i]:G:2); 
  chưa khai báo biến G.

  Còn bài kia thì để mai mình làm, bây giờ phải đi ngủ đã
  Em sr chắc h anh sửa được đến đây rồi k cần đề nữa ạ. Bây giờ khai báo biến G ra sao 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5