Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 24
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Question Giúp e mấy bài tập pascal về xâu kí tự ! HELP ME!

  Bác nào pro pascal về phần xâu kí tự thì giúp e mấy bài nâng cao này với:
  Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm và in ra màn hình một từ có độ dài lớn nhất trong xâu.
  Bài tập 2: Viết chương trình nhập một xâu ký tự St từ bàn phím và một ký tự ch. In ra màn hình xâu St sau khi xóa hết các ký tự ch trong xâu đó.
  Bài tập 3: Viết chương trình nhập một xâu vào từ bàn phím và thông báo lên màn hình xâu đó có phải đối xứng không theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui. (Ví dụ: abba, abcba là các xâu đối xứng).
  Gợi ý:
  - Nếu xâu Length(st)<=1 thì st là xâu đối xứng
  - Ngược lại:
  + Nếu st[1]<>st[Length(st)] thì st không đối xứng
  + Ngược lại: Gọi đệ qui với xâu st sau khi bỏ đi ký tự đầu và ký tự cuối.
  Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào một dòng văn bản, hiệu chỉnh văn bản theo những yêu cầu sau đây và in văn bản sau khi hiệu chỉnh ra màn hình:
  a. Xóa tất cả các ký tự trắng thừa.
  b. Trước các dấu câu không có các ký tự trắng, sau các dấu câu có một ký tự trắng.
  c. Đầu câu in hoa.
  Bài tập 5: Viết chương trình thực hiện phép nhân 2 số nguyên lớn.
  Gợi ý:
  - Viết hàm để nhân một số lớn với số có 1 chữ số.
  Bài tập 6: Viết chương trình để nén và giải nén một xâu ký tự .
  Ví dụ: Xâu ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ sau khi nén sẽ trở thành ‘4A3BC7D2EF’.
  Bài tập 7: Viết chương trình nhập vào họ tên đầy đủ của các học viên một lớp học (không quá 50 người). Hãy sắp xếp lại họ tên của các học viên đó theo thứ tự Alphabet (Nếu tên trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ lót, nếu họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra màn hình danh sách của lớp học sau khi đa sắp xếp theo thứ tự Alphabet.
  Gợi ý:
  - Dùng mảng xâu ký tự để lưu trữ họ tên học viên.
  - Đảo ngược các từ của họ tên trước khi sắp xếp.
  Thay đổi nội dung bởi snowangle987; 22-10-2011 lúc 22:35.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  help me .................................................. .............! 4. #3
  duykhoa_12T's Avatar
  duykhoa_12T vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2009
  Đến từ
  Whitehouse
  Bài
  745
  Cảm ơn
  127
  Điểm
  435/151 bài viết

  Default

  Bài 3:xâu đó có phải đối xứng không theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui
  Không đệ quy hay đệ quy đều xuất phát từ một công thức So sánh
  Code:
  a[i] với a[j] (nếu a[i], i = 1,2,3 => j = a.length -i|
                      i = 0,1,2 => j = a.length -i -1)
      kết thúc so sánh ở vị trí length/2 +1 (hoặc không cộng tùy giá trị i bắt đầu là 0 hay 1)
  Bài 5: không cần 1 chữ số đâu bạn, bạn tham khảo bài của mình làm


  Bài 52: dùng 2 vòng lặp while để kiểm tra, thêm 1 biến temp kiểu String để lưu lại

  Bài 6:
  Cho ví dụ thử đi, quên cách xét rồi

  Ví dụ abcde với abcdf thì abcde xếp trước thôi phải không?
  Bạn có thể thêm 1 function để so sánh 2 tên, giá trị trả về true nếu a>b và false nếu a<b.
  Còn trường hợp a = b thì true hay false là tùy giá trị ban đầu
  Dùng bubble sort hay bất cứ giải thuật sort nào cũng được, nhưng thay vì so sánh trực tiếp thì thông qua hàm so sánh.

  Còn đảo ngược là sao bạn?

  Các bài còn lại thuộc loại verrrrrrrrrrrrrrry easyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy.

  Thân


  ~**~Không có chữ kí~**~

 5. Có 3 thành viên cảm ơn duykhoa_12T cho bài viết này:
  auauau97 (22-10-2011), mrtuananh1995 (23-10-2011), snowangle987 (22-10-2011)

 6. #4
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  help me ........................................... 7. #5
  tuan_anh_97's Avatar
  tuan_anh_97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  137
  Cảm ơn
  61
  Điểm
  81/55 bài viết

  Default

  haha. Mấy cái bài này thấy quen quen. Hình như mình học hồi lớp 5 thì phải. Xem nào.

  ---------- Bài thêm lúc 21:10 ---------- Bài trước là lúc 20:59 ----------

  Bài 2:
  Code:
  var St:string; n:char; i:byte;
  begin
  writel(' Nhap chuoi : '); readln(st);
  write(' Nhap ki tu : '); readln(n);
  for i:=1 to length(st) do 
  if st[i] = n then delete(st,i,1);
  writeln('Chuoi sau khi xoa: ',st);
  readln
  end. 8. Có 1 thành viên cảm ơn tuan_anh_97 cho bài viết này:
  snowangle987 (22-10-2011)

 9. #6
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  Trích tuan_anh_97 View Post
  haha. Mấy cái bài này thấy quen quen. Hình như mình học hồi lớp 5 thì phải. Xem nào.

  ---------- Bài thêm lúc 21:10 ---------- Bài trước là lúc 20:59 ----------

  Bài 2:
  Code:
  var St:string; n:char; i:byte;
  begin
  writel(' Nhap chuoi : '); readln(st);
  write(' Nhap ki tu : '); readln(n);
  for i:=1 to length(st) do 
  if st[i] = n then delete(st,i,1);
  writeln('Chuoi sau khi xoa: ',st);
  readln
  end.
  bạn giúp mình làm nốt mấy bài còn lại đi 10. #7
  tuan_anh_97's Avatar
  tuan_anh_97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  137
  Cảm ơn
  61
  Điểm
  81/55 bài viết

  Default

  Bài 5: Vì có cả 2 trường hợp nên hơi lâu tí:
  Code:
  const  kitu = ['A'..'Z'];
  var   st_goc:string;
      dem:array['A'..'Z'] of byte;
      i,p:byte;
      tam:integer;
      k:char;
      c:integer;
  
  procedure nhap;
  begin
      write('Nhap chuoi can xu li: '); readln(st_goc);
  end;
  
  Procedure Compress;
  begin
      for i:=1 to length(st_goc) do
          for k:='A' to 'Z' do
              if st_goc[i] = k then inc(dem[k]);
      Write('Day nen: ');
      for k:='A' to 'Z' do
          if dem[k] >0 then
          if dem[k] =1 then write(k) else write(dem[k],k);
  end;
  
  Procedure Decompress;
  begin
      for i:= 1 to length(st_goc) do
          if st_goc[i] in kitu then
              begin
                  val(st_goc[i-1],tam,c);
                  if c > 0 then dem[st_goc[i]]:=1
                  else dem[st_goc[i]]:=tam;
              end;
      write('Day giai nen: ');
      for k:='A' to 'Z' do
          if Dem[k] > 0 then
              if dem[k]= 1 then write(k)
              else if dem[k] > 1 then
              for p:=1 to dem[k] do write(k);
              readln
  
  end;
  
  procedure check;
  begin
      for p:=1 to length(st_goc) do
          begin
          val(st_goc[p],tam,c);
          if c = 0 then
              begin
                  writeln('Day ban nhap la day nen!');
                  Decompress;
                  halt;
              end;
          end;
      writeln('Day ban nhap la day day du!');
      Compress;
  end;
  
  procedure process_array;
  var j:char;
  begin
  for j:='A' to 'Z' do dem[j]:=0;
  end;
  
  
  
  
  BEGIN
  nhap;
  process_array;
  check;
  readln
  end. 11. Có 2 thành viên cảm ơn tuan_anh_97 cho bài viết này:
  auauau97 (23-10-2011), snowangle987 (22-10-2011)

 12. #8
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  Trích tuan_anh_97 View Post
  Bài 5: Vì có cả 2 trường hợp nên hơi lâu tí:
  Code:
  const  kitu = ['A'..'Z'];
  var   st_goc:string;
      dem:array['A'..'Z'] of byte;
      i,p:byte;
      tam:integer;
      k:char;
      c:integer;
  
  procedure nhap;
  begin
      write('Nhap chuoi can xu li: '); readln(st_goc);
  end;
  
  Procedure Compress;
  begin
      for i:=1 to length(st_goc) do
          for k:='A' to 'Z' do
              if st_goc[i] = k then inc(dem[k]);
      Write('Day nen: ');
      for k:='A' to 'Z' do
          if dem[k] >0 then
          if dem[k] =1 then write(k) else write(dem[k],k);
  end;
  
  Procedure Decompress;
  begin
      for i:= 1 to length(st_goc) do
          if st_goc[i] in kitu then
              begin
                  val(st_goc[i-1],tam,c);
                  if c > 0 then dem[st_goc[i]]:=1
                  else dem[st_goc[i]]:=tam;
              end;
      write('Day giai nen: ');
      for k:='A' to 'Z' do
          if Dem[k] > 0 then
              if dem[k]= 1 then write(k)
              else if dem[k] > 1 then
              for p:=1 to dem[k] do write(k);
              readln
  
  end;
  
  procedure check;
  begin
      for p:=1 to length(st_goc) do
          begin
          val(st_goc[p],tam,c);
          if c = 0 then
              begin
                  writeln('Day ban nhap la day nen!');
                  Decompress;
                  halt;
              end;
          end;
      writeln('Day ban nhap la day day du!');
      Compress;
  end;
  
  procedure process_array;
  var j:char;
  begin
  for j:='A' to 'Z' do dem[j]:=0;
  end;
  
  
  
  
  BEGIN
  nhap;
  process_array;
  check;
  readln
  end.
  cảm ơn bạn rất nhiều ! Bạn giúp mình nốt mấy bài còn lại nhá. 13. #9
  tung3tvn's Avatar
  tung3tvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  137
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  64/37 bài viết

  Default

  Trích tuan_anh_97 View Post
  haha. Mấy cái bài này thấy quen quen. Hình như mình học hồi lớp 5 thì phải. Xem nào.

  ---------- Bài thêm lúc 21:10 ---------- Bài trước là lúc 20:59 ----------

  Bài 2:
  Code:
  var St:string; n:char; i:byte;
  begin
  writel(' Nhap chuoi : '); readln(st);
  write(' Nhap ki tu : '); readln(n);
  for i:=1 to length(st) do 
  if st[i] = n then delete(st,i,1);
  writeln('Chuoi sau khi xoa: ',st);
  readln
  end.
  Đọc sơ qua nhưng nếu k nhâm thì với xâu baab và ch=a thì khi duyệt i=2, sẽ xóa đi chữ a thứ nhất, sau đó i=3 , lúc này s[3]=b => nó sẽ bỏ qua chữ a thứ 2
  Bài này mình làm
  while pos(ch,s)<>0 do delete(s,pos(ch,s),1); 14. Có 3 thành viên cảm ơn tung3tvn cho bài viết này:
  cooljoe7 (13-01-2014), snowangle987 (23-10-2011), tuan_anh_97 (23-10-2011)

 15. #10
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee................ ......................

  ---------- Bài thêm lúc 19:23 ---------- Bài trước là lúc 19:14 ----------

  help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee................ ...................... 16. Có 1 thành viên cảm ơn snowangle987 cho bài viết này:
  tuan_anh_97 (23-10-2011)

 17. #11
  tuan_anh_97's Avatar
  tuan_anh_97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài
  137
  Cảm ơn
  61
  Điểm
  81/55 bài viết

  Default

  À. Cũng đc. Nhưng nếu bài này bạn snow làm k đc thì phải làm cách đó. Đơn giản trước bạn ơi! 18. Có 1 thành viên cảm ơn tuan_anh_97 cho bài viết này:
  snowangle987 (23-10-2011)

 19. #12
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  Trích tuan_anh_97 View Post
  À. Cũng đc. Nhưng nếu bài này bạn snow làm k đc thì phải làm cách đó. Đơn giản trước bạn ơi!
  nếu bạn làm được thì giúp mình với mấy bài này mình làm mãi mà ko được bạn giúp mình với 20. #13
  tung3tvn's Avatar
  tung3tvn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  137
  Cảm ơn
  7
  Điểm
  64/37 bài viết

  Default

  Trích tuan_anh_97 View Post
  À. Cũng đc. Nhưng nếu bài này bạn snow làm k đc thì phải làm cách đó. Đơn giản trước bạn ơi!
  Đơn giản mà sai thì làm gì nhỉ ? 21. #14
  snowangle987's Avatar
  snowangle987 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  774
  Cảm ơn
  479
  Điểm
  121/96 bài viết

  Default

  Bác nào pro pascal về phần xâu kí tự thì giúp e mấy bài nâng cao này với:
  Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một xâu ký tự từ bàn phím. Tìm và in ra màn hình một từ có độ dài lớn nhất trong xâu. ví dụ như trong xâu: nguyen van bien thì xâu nguyễn có độ dài lớn nhất
  Bài tập 3: Viết chương trình nhập một xâu vào từ bàn phím và thông báo lên màn hình xâu đó có phải đối xứng không theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui. (Ví dụ: abba, abcba là các xâu đối xứng).
  Gợi ý:
  - Nếu xâu Length(st)<=1 thì st là xâu đối xứng
  - Ngược lại:
  + Nếu st[1]<>st[Length(st)] thì st không đối xứng
  + Ngược lại: Gọi đệ qui với xâu st sau khi bỏ đi ký tự đầu và ký tự cuối.
  Bài tập 4: Viết chương trình nhập vào một dòng văn bản, hiệu chỉnh văn bản theo những yêu cầu sau đây và in văn bản sau khi hiệu chỉnh ra màn hình:
  a. Xóa tất cả các ký tự trắng thừa.
  b. Trước các dấu câu không có các ký tự trắng, sau các dấu câu có một ký tự trắng.
  c. Đầu câu in hoa.
  Bài tập 5: Viết chương trình thực hiện phép nhân 2 số nguyên lớn.
  Gợi ý:
  - Viết hàm để nhân một số lớn với số có 1 chữ số.
  Bài tập 6: Viết chương trình để nén và giải nén một xâu ký tự .
  Ví dụ: Xâu ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ sau khi nén sẽ trở thành ‘4A3BC7D2EF’.
  Bài tập 7: Viết chương trình nhập vào họ tên đầy đủ của các học viên một lớp học (không quá 50 người). Hãy sắp xếp lại họ tên của các học viên đó theo thứ tự Alphabet (Nếu tên trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ lót, nếu họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra màn hình danh sách của lớp học sau khi đa sắp xếp theo thứ tự Alphabet.
  Gợi ý:
  - Dùng mảng xâu ký tự để lưu trữ họ tên học viên.
  - Đảo ngược các từ của họ tên trước khi sắp xếp. 22. #15
  vu.barca_92's Avatar
  vu.barca_92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2010
  Bài
  16
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  ai giúp mình bài 1 với 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •