Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 6 trên 6
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  giatockhi's Avatar
  giatockhi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 2
  Bài
  17
  Cảm ơn
  11
  Điểm
  7/2 bài viết

  Default Giải giúp em mấy bài pascal em cần gấp ngày 16-03-2010

  Đề 1 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng có n số nguyên dương. In ra màn hình mảng số nguyên đó và các số nguyên tố có trong mảng

  Đề 2 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng có n số nguyên . In ra màn hình số nguyên đó và giá trị trung bình của các phần tử có trong mảng?

  Đề 3 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng có n số nguyên . In ra màn hình mảng số nguyên và giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của mảng?

  Đề 4 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng gồm n số nguyên , In ra màn hình các số chẵn xuất hiện trong mảng?

  Đề 5 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng gồm n số nguyên . Tính tổng các số nguyên chẵn và tổng các số nguyên lẻ có mặt trong mảng . in ra mảng số nguyên đó và các tổng tìm được?

  Đề 6 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 xâu S rồi in xâu đó ra theo thứ tự ngược lại?

  Đề 7 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 xâu S . In ra số từ có trong câu ?

  Đề 8 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 xâu S đếm xem các chữ cái xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu ?

  Đề 9 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 xâu S1 S2 . Chuyển hóa các xâu đó rồi in ra xâu lớn hơn ?

  Đề 10 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 xâu S1 S2 . chuẩn đoán các xâu đó rồi chèn xâu nhỏ hơn vào trước xâu còn lại . In ra cả 3 xâu ?

  Đề 11 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu S đếm xem các kí tự là nguyên âm xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu?

  Đề 12 : Viết chương trình nhập từ bàn phím 2 xâu S1 S2 . In ra xâu dài hơn ?

  Đề 13 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu S đếm xem trong xâu đó có bao nhiêu kí tự là các số ( từ 0 đến 9 ) ?

  Đề 14 : Viết chương trình nhập vào bàn phím 1 mảng bản ghi gồm tin : ngày tháng , năm sinh , hộ khẩu thường trú của n người . in ra mảng bản ghi đó ?

  Đề 15 : Viết chương trình nhập vào từ một khoảng bản ghi để lưu điểm môn toán của n học sinh . Mỗi học sinh có một điểm miệng , 4 điểm 15 phút , 3 điểm 45 phút , 1 điểm học kì và điểm trung bình . In ra mảng bản ghi đó ?

  Đề 16 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 bản ghi để lưu điểm lý của học sinh . Mỗi học sinh có 1 điểm miệng , 3 điểm 15 phút , 3 điểm 45 phút 1 điểm học kì và 1 điểm trung bình . In ra màn hình bản ghi đó ?

  Đề 17 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một mảng n số nguyên ( các số nhỏ hơn 100 ) In ra các số xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong mảng !!


  Các đaqị ka giúp đỡ em với cô giáo cho có 1 ngày để làm tất cả các đề này mà em mù tịt à giúp em với mấy anh ơi !!
  Em cám ơn !


  Shaiya <----*-__-*----> 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  haidang001's Avatar
  haidang001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Đến từ
  Ha Noi, Vietnam, Vietnam
  Bài
  77
  Cảm ơn
  208
  Điểm
  37/19 bài viết

  Default

  Em xin giải từng bài 1 vậy: tại nhiều bài quá. Làm bài nào thì post bài đó luôn .
  Đề 1:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de1;
  const
   vmax = 1000000;
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   mark: array[1..vmax] of boolean;
   a: array[1..nmax] of integer;
  
  procedure init;
  var
   i, j: integer;
  begin
   mark[1] := true;
   for i := 2 to vmax do
    if not mark[i] then
     for j := 2 to vmax div i do
      mark[i * j] := true;
  end;
  
  procedure main;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
  
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i, count: integer;
  begin
   count := 0;
   write('Mang da nhap vao la: ');
   for i :=1 to n do
   begin
    write(a[i], ' ');
    if not mark[a[i]] then inc(count);
   end;
   writeln;
   writeln('So cac so nguyen to la: ', count);
  end;
  
  begin
   init;
   main;
   printresult;
  end.
  Nhớ thank đấy nhá :x!!!!

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 2:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de2;
  const
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   a: array[1..nmax] of integer;
  
  procedure main;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i, sum: integer;
  begin
   sum := 0;
   write('Mang da nhap vao la: ');
   for i :=1 to n do
   begin
    write(a[i], ' ');
    inc(sum, a[i]);
   end;
   writeln;
   writeln('Gia tri trung binh la: ', sum / n : 0 : 3);
  end;
  
  begin
   main;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 3:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de3;
  const
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   a: array[1..nmax] of integer;
  
  procedure main;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   min, max, i: integer;
  begin
   min := high(integer);
   max := low(integer);
   write('Mang da nhap vao la: ');
   for i :=1 to n do
   begin
    write(a[i], ' ');
    if a[i] > max then max := a[i];
    if a[i] < min then min := a[i];
   end;
   writeln;
   writeln('Gia tri lon nhat la: ', max);
   writeln('Gia tri nho nhat la: ', min);
  end;
  
  begin
   main;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 4:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de4;
  const
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   a: array[1..nmax] of integer;
  
  procedure main;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i: integer;
  begin
   write('Cac so chan trong mang la: ');
   for i := 1 to n do
    if not odd(a[i]) then write(a[i], ' '); 
  end;
  
  begin
   main;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 5:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de5;
  const
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   a: array[1..nmax] of integer;
  
  procedure enter;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   sumc, suml, i: integer;
  begin
   sumc := 0; suml := 0;
   write('Mang da nhap vao la: ');
   for i :=1 to n do
   begin
    write(a[i], ' ');
    if odd(a[i]) then inc(suml, a[i])
    else inc(sumc, a[i]);
   end;
   writeln;
   writeln('Tong cac so chan la: ', sumc);
   writeln('Tong cac so le la: ', suml);
  end;
  
  begin
   enter;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 6:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de6;
  var
   s: string;
   i: integer; 
  begin
   write('Nhap vao xau can in: '); readln(s);
   write('Xau viet theo thu tu nguoc lai la: ');
   for i := length(s) downto 1 do write(s[i]);
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 7:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de7;
  var
   s: string;
  
  procedure enter;
  begin
   write('Nhap vao xau can dem: '); readln(s);
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i, count: integer;
   flag: boolean;
  begin
   s := ' ' + s + ' ';
   count := 0;
   flag := false;
   for i := 1 to length(s) do
    if s[i] = ' ' then
    begin
     if flag then inc(Count);
     flag := false;
    end
    else
     flag := true;
   writeln('So tu trong xau la: ', count);
  end;
  
  begin
   enter;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 8:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de8;
  var
   s: string;
   count: array['A'..'z'] of integer;
  
  procedure enter;
  begin
   write('Nhap vao xau can dem: '); readln(s);
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i: integer;
   c: char;
  begin
   for i :=1 to length(s) do
    if s[i] <> ' ' then inc(count[s[i]]);
   writeln('Tan so xuat hien cac ki tu trong xau la: ');
   for c := 'A' to 'z' do
    if count[c] > 0 then
     writeln(c, ': ', count[c]); 
  end;
  
  begin
   enter;
   printresult;
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 9: em ko hiểu khái niệm " chuyển hóa xâu" là gì cả
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  //Ko hieu de bai bao "chuyen hoa xau" nghia la gi 
  program de9;
  var
   s1, s2: string;
  begin
   writeln('Nhap xau thu nhat: '); readln(s1);
   writeln('Nhap xu thu hai: '); readln(s2);
   write('Xau lon hon la: ');
   if s1 > s2 then writeln(s1)
   else writeln(s2);
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 10: cũng ko hiểu "chuẩn đoán xâu" là gì nữa.
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  //Ko hieu de bai bao "chuan doan xau" nghia la gi
  program de10;
  var
   s, s1, s2: string;
  begin
   writeln('Nhap xau thu nhat: '); readln(s1);
   writeln('Nhap xu thu hai: '); readln(s2);
   write('3 xau la: ');
   writeln(s1);
   writeln(s2);
   if s1 > s2 then writeln(s2 + s1)
   else writeln(s1 + s2);
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 10: ko hiểu nổi "chuẩn đoán xâu"
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  //Ko hieu de bai bao "chuan doan xau" nghia la gi
  program de10;
  var
   s, s1, s2: string;
  begin
   writeln('Nhap xau thu nhat: '); readln(s1);
   writeln('Nhap xu thu hai: '); readln(s2);
   write('3 xau la: ');
   writeln(s1);
   writeln(s2);
   if s1 > s2 then writeln(s2 + s1)
   else writeln(s1 + s2);
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 11: Chúc thầy cô mạnh khỏe.
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de11;
  uses crt;
  begin
   clrscr;
   textbackground(green);
   highvideo;
   writeln('Chuc thay co manh khoe hoc gioi!!!!');
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 12:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de12;
  var
   s, s1, s2: string;
  begin
   writeln('Nhap xau thu nhat: '); readln(s1);
   writeln('Nhap xu thu hai: '); readln(s2);
   write('Xau dai hon la: ');
   if length(s1) > length(s2) then writeln(s1)
   else writeln(s2); 
  end.

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Đề 13:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de13;
  var
   i, count: integer;
   s: string;
  begin
   write('Nhap xau: '); readln(s);
   for i := 1 to length(S) do
    if (s[i] >= '0') and (s[i] <= '9') then inc(Count);
   writeln('So ki tu la chu so la: ', count); 
  end.
  Thay đổi nội dung bởi haidang001; 16-03-2010 lúc 11:43. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động 4. Có 1 thành viên cảm ơn haidang001 cho bài viết này:
  giatockhi (16-03-2010)

 5. #3
  duykhoa_12T's Avatar
  duykhoa_12T vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2009
  Đến từ
  Whitehouse
  Bài
  745
  Cảm ơn
  127
  Điểm
  435/151 bài viết

  Default

  tiếp bạn haidang001 bài 17 đây
  Code:
  const max=1000;
  var n,i,max:integer;
     a,dem:array[1..max] of integer;
  begin
  write('... '); readln(n);
  fillchar(dem,sizeof(dem),0);
  max:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
  write('nhap phan tu thu ',i,' '); readln(a[i]);
  inc(dem[a[i]]);
  if a[i]<max then max:=a[i];
  end;
  write('cac pt xuat hien hon 1 lan: ');
  for i:=1 to max do n do
  if dem[i]>1 then write(i,' ');
  end. 6. Có 1 thành viên cảm ơn duykhoa_12T cho bài viết này:
  giatockhi (16-03-2010)

 7. #4
  haidang001's Avatar
  haidang001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Đến từ
  Ha Noi, Vietnam, Vietnam
  Bài
  77
  Cảm ơn
  208
  Điểm
  37/19 bài viết

  Default

  Đề 17:
  Code:
  {$MODE OBJFPC}
  program de17;
  const
   vmax = 100;
   vmin = -100000;
   nmax = 1000000;
  var
   i, n: integer;
   count, a: array[vmin..nmax] of integer;
  
  procedure enter;
  var
   i: integer;
  begin
   write('n = '); readln(n);
   for i := 1 to n do
   begin
    write('So thu ', i, ' = '); readln(a[i]);
    inC(count[a[i]]);
   end;
  end;
  
  procedure printresult;
  var
   i: integer;
  begin
   write('Cac so xuat hien nhieu hon 1 lan la: ');
   for i := vmin to vmax do
    if count[i] > 1 then write(i, ' ');
  end;
  
  begin
   enter;
   printresult;
  end.
  Còn mấy đề còn lại: dài quá, ngại làm lắm. Em đi ngủ phát cái .

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Nén winrar mấy bài đã post cho bác đỡ phải copy paste.
  Hjx, ko biết chỗ attach file ở đâu cả. Up lên mediafire vậy. Khi nào tìm thấy chỗ attach em del file trên MF .
  Code:
  http://www.mediafire.com/?zentzumk4eu
  Nhớ thank đấy!!!
  Thay đổi nội dung bởi haidang001; 16-03-2010 lúc 11:50. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động 8. Có 1 thành viên cảm ơn haidang001 cho bài viết này:
  giatockhi (16-03-2010)

 9. #5
  giatockhi's Avatar
  giatockhi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội 2
  Bài
  17
  Cảm ơn
  11
  Điểm
  7/2 bài viết

  Default

  cảm ơn mấy anh nhiều lắm .... thank ! ... Mai có bài để làm rồi hjhj

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  ơ nhưng mà sao em ấn F9 ... Crt + F9 nó cứ hiện lên dòng này nè ."Ordinal type expected"

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Em học lớp 11 mới học bài Kiểu xâu + Kiểu mảng + Kiểu bản ghi mấy anh giải bằng kiểu của lớp 11 được không ạ ... em nhìn mấy bài này với mấy bài ở lớp khác quá em chưa nhin thấy mấy dạng này bao giờ !!
  Thay đổi nội dung bởi giatockhi; 16-03-2010 lúc 18:50. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động


  Shaiya <----*-__-*---->

 10. #6
  haidang001's Avatar
  haidang001 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Đến từ
  Ha Noi, Vietnam, Vietnam
  Bài
  77
  Cảm ơn
  208
  Điểm
  37/19 bài viết

  Default

  Bạn học 11 hả. Bài mình đã test thử, chạy đúng. Mình dùng Free Pascal, ko biết bạn dùng compiler nào. Nếu nó báo thế thì bạn enter 2 lần xem nó báo lỗi ở dòng nào.
  Về kiểu mảng, xâu thì có gì khác đâu. Chẳng qua khác chỗ khai báo hằng thôi.
  Chẳng hạn:
  const
  nmax = 100;
  Khi đó, bất cứ chỗ nào có biến nmax tức là thay vào đó là giá trị 100. Suy ra mảng
  a: array[1..nmax] of integer;
  chính là
  a: array[1..100] of integer;

  Bạn xem lại cái dòng lỗi rồi reply cho mình, nhớ ghi rõ chương trình bị lỗi. Hoặc ko thì ghi hết nội dung của cái thông báo đấy ra đây . 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •