Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 16
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  5
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  5/2 bài viết

  Default Gải bài tạp lập trình c [Cơ bản và nâng cao ]

  xin code các bài tập lập trình c sau chỉ tham khảo)
  1. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  int a=9, b=6;

  a++;

  a=a+b--;

  a=a+(--b);


  if(a%2==0)

  printf("Gia tri cua a la chan”);

  printf(“Tong cua a va b la: %d”, a+b) ;

  2. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  int a=7, b=8;

  a++;

  a=a+(b--);

  --b;

  a--;

  a=(--a)+(--b);

  if(a%2!=0)

  printf("\n a la so le");


  else
  printf("\n a la so chan");


  printf("\na = %d",a);

  3. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  int x=5, y;

  y=x++ + 5;

  printf(“x=%d, y=%d\n”, x, y);

  y*=6;

  x=y%7;

  printf(“x=%d,y=%d,y/x=%d”, x, y, y/x);


  4. Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.

  5. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của ba số

  trên và in ra kết quả.

  6. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng dần các số. (Chỉ được dùng thêm hai biến phụ).
  7. Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?
  Ví dụ: n=291. Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục (9).
  8. Viết chương trình nhập vào số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình theo thứ tự tăng dần của các chữ số.


  Ví dụ: n=291. Xuất ra 129.

  9. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ

  hay không? In kết quả ra màn hình.

  10. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.
  11. Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm hợp lệ. Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không? In kết quả ra màn hình.
  12. Viết chương trình tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn với những thông tin cần được nhập từ bàn phím.
  13. Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:

  - KM đầu tiên là 5000đ.

  - 200m tiếp theo là 1000đ.

  - Nếu lớn hơn 30km thì mỗi km thêm sẽ là 3000đ. Hãy nhập số km sau đó in ra số tiền phải trả.
  14. Nhập vào 3 số nguyên dương a, b, c. Kiểm tra xem 3 số đó có lập thành tam giác không? Nếu có hãy cho biết tam giác đó thuộc loại nào? (Cân, vuông, đều, …).
  15. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là

  số chính phương hay không? (số chính phương là số khi lấy căn bặc 2 có kết quả là nguyên).

  b. Cấu trúc lặp

  16. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int a=18;

  for(int i=1; i<=a; i++)

  if(a%i= =0)

  printf("\t %d", i);

  17. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  for(int i=0; i<5; i++)

  {

  for(int j=0; j<=i; j++)

  printf(“%d\t”, j);

  printf(“\n”);


  }

  18. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int i=10, s=0;

  while(i>0)

  {

  if(i%2= =0)

  s+=i;


  else

  i--;

  }
  if(i>5)


  s+=2*i;


  printf(“s = %d”,s);

  19. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int a=18, i=1;

  do{

  if(a%i==0)

  printf("\t %d",i);

  i++;

  } while(i<=a);

  20. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int a=11, b=16, i=a;

  while( i<b )

  {

  if(i%2==0)

  {


  }

  i++;

  }


  printf("\t %d", i);

  break;


  21. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int a=10, s=0, i=0;


  while( i<a )

  {

  i++;

  if(i%2==0) continue;

  else s=s+i;

  }

  printf("s=%d",s);

  22. Cho biết kết quả của đọan chương trình sau:

  int i=1,s=0;

  while(1)

  {

  s=s+i++;

  if(i%2)

  i=i+2;


  else
  i=i+1;


  if(i>20)

  break;

  }


  printf("%d",s);

  23. Viết chương trình in ra màn hình hình chữ nhật đặc kích thước

  nhập từ bàn phím).

  Ví dụ: Nhập m=5, n=4
  m  n
  (m, n


  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *
  * * * * *

  24. Viết chương trình in ra màn hình hình chữ nhật rỗng kích thước

  nhập từ bàn phím).

  Ví dụ: Nhập m=5, n=4

  m  n

  (m, n


  * * * * *
  * *
  * *
  * * * * *
  25. Viết chương trình in ra màn hình tam giác vuông cân đặc có độ cao h (h

  nhập từ bàn phím).


  Ví dụ:Nhập h=4

  *
  * *
  * * *
  * * * *
  26. Viết chương trình in ra màn hình tam giác cân rỗng có độ cao h (h nhập từ

  bàn phím).

  Ví dụ: Nhập h=4

  *
  * *
  * *
  * * * *
  27. Viết chương trình in ra màn hình tam giác cân đặc có độ cao h (h nhập từ

  bàn phím).

  Ví dụ: Nhập h=4

  *
  * * *
  * * * * *
  * * * * * * *
  28. Viết chương trình in ra màn hình tam giác cân rỗng có độ cao h (h nhập từ

  bàn phím).

  Ví dụ: Nhập h=4

  *
  * *
  * *
  * * * * * * *
  29. Viết chương trình nhập số nguyên dương n. Liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.

  30. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a và b. Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của a và b.
  31. Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm tối đa 10 chữ số (4 bytes).

  In ra màn hình giá trị nhị phân của số trên. (Hướng dẫn: chia lấy dư cho 2 và xuất theo thứ tự ngược lại dùng hàm gotoxy, wherex, wherey).
  32. Viết chương trình đếm số ước số của số nguyên dương N.

  Ví dụ: N=12

  số ước số của 12 là 6

  33. Một số hoàn thiện là một số có tổng các ước số của nó (không kể nó) bằng chính nó. Hãy liệt kê các số hoàn thiện nhỏ hơn 5000.
  Ví dụ:số 6 là số hòan thiện vì tổng các ước số là 1+2+3=6.


  34. Nhập vào ngày, tháng, năm. Cho biết đó là ngày thứ mấy trong năm.

  35. In ra dãy số Fibonaci f1 = f0 =1 ;
  fn = fn-1 + fn-2 ; (n>1)


  II.3. Bài tập luyện tập và nâng cao

  36. Cài đặt tất cả các lưu đồ đã vẽ ở chương 1.

  37. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ

  hay không, nếu hợp lệ cho biết ngày sau đó là bao nhiêu. Ví dụ:Nhập 31/12/2003
  Ngày sau đó 01/01/2004

  38. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ

  hay không, nếu hợp lệ cho biết ngày trước đó là bao nhiêu. Ví dụ:Nhập 01/01/2003
  Ngày trước đó 31/12/2002

  39. Nhập vào ngày, tháng, năm của năm 2003. Hãy kiểm tra xem dữ liệu có hợp lệ hay không? Nếu hợp lệ hãy cho biết đó là ngày thứ mấy trong tuần. (hai, ba, tư, …, CN).(Hướng dẫn: lấy ngày 01 tháng 01 năm 2003 là ngày thứ tư làm mốc).
  40. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ cho biết giờ sau đó 1 giây là bao nhiêu.
  Ví dụ:Nhập 01:59:59

  Giờ sau đó 1 giây 02:00:00

  41. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ cho biết giờ trước đó 1 giây là bao nhiêu.
  Ví dụ:Nhập 02:00:00

  Giờ trước đó 1 giây 01:59:59

  42. Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9.  43 Viết chương trình tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím.
  44. Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn với bán kính được nhập

  từ bàn phím.

  45. Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n.

  46. Nhập số nguyên dương n (n>0). Liệt kê n số chính phương đầu tiên.

  47. Nhập số nguyên dương n (n>0). Đếm xem có bao nhiêu số hoàn thiện nhỏ

  hơn n.

  48. Nhập số nguyên dương n (0 <= n< 1000) và in ra cách đọc của n.

  Ví dụ: Nhập n = 105. In ra màn hình: Mot tram le nam.

  49. Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụ Internet và in ra màn hình kết quả. Với dữ liệu nhập vào là giờ bắt đầu thuê (GBD), giờ kết thúc thuê (GKT), số máy thuê (SoMay).
  - Điều kiện cho dữ liệu nhập: 6<=GBD<GKT<=21. Giờ là số nguyên.

  - Đơn giá: 2500đ cho mỗi giờ máy trước 17:30 và 3000đ cho mỗi giờ máy sau 17:30.
  50. Viết chương trình tính tiền lương ngày cho công nhân, cho biết trước giờ vào

  ca, giờ ra ca của mỗi người.
  Giả sử rằng:

  - Tiền trả cho mỗi giờ trước 12 giờ là 6000đ và sau 12 giờ là 7500đ.

  - Giờ vào ca sớm nhất là 6 giờ sáng và giờ ra ca trễ nhất là 18 giờ (Giả sử

  giờ nhập vào nguyên).


  51. Nhập vào 2 số nguyên p, q và tính biểu thức sau:

  (-q/2+(p3/27+q2/4)1/2)1/3 + (-q/2 – (p3/27+q2/4)1/2)1/3

  52. Nhập vào 3 số thực a, b, c và kiểm tra xem chúng có thành lập thành 3 cạnh của một tam giác hay không? Nếu có hãy tính diện tích, chiều dài mỗi đường cao của tam giác và in kết quả ra màn hình.
  - Công thức tính diện tích s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c) )

  - Công thức tính các đường cao: ha = 2s/a, hb=2s/b, hc=2s/c.

  (Với p là nữa chu vi của tam giác).

  53. Nhập vào 6 số thực a, b, c, d, e, f . Giải hệ phương trình sau :

  ⎧ ax +by =c
  ⎩ dx + ey = f

  54. Viết chương trình nhập 2 số nguyên dương a, b. Tìm USCLN và BSCNN của hai số nguyên đó.
  55. Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của n giai thừa.

  56. Cho 2 số nguyên a, b. Viết hàm hoán vị giá trị 2 số trên.

  57. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm 5 chữ số, kiểm tra xem các chữ số n có phải là số đối xứng hay không.
  Ví dụ:Đối xứng: 13531

  Không đối xứng: 13921

  58. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , đếm xem

  n có bao nhiêu chữ số chẵn và bao nhiêu chữ số lẻ.

  59. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , đếm xem

  n có bao nhiêu chữ số là số nguyên tố.

  60. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , tính tổng các ước số dương của n.
  Ví dụ: Nhập n=6

  Tổng các ước số từ 1 đến n: 1+2+3+6=12.

  61. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , tìm ước

  số lẻ lớn nhất của n.
  Ví dụ:Ước số lẻ lớn nhất của 27 là 9.

  62. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , kiểm tra xem các chữ số của n có toàn lẻ hay toàn chẵn không.
  63. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , sắp

  xếp các chữ số của n theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: Nhập n=1536
  Kết quả sau khi sắp xếp: 1356.


  II.2. Bài tập luyện tập và nâng cao

  64. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , sau đó nhập một số nguyên x, tìm vị trí xuất hiện của chữ số có giá trị x trong n.
  Ví dụ: Nhập n=1526, x=2

  Kết quả: Chu so 2 o vi tri thu 3.

  65. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , kiểm tra xem các chữ số của n có được sắp thứ tự không.
  Ví dụ: Nhập n=1569 hoặc n=8521

  Kết quả: Có thứ tự.

  66. Viết chương trình nhập 2 số a, b sao cho: số lớn nhất trong 2 số phải là một số dương và chia hết cho 7. Nếu nhập sai phải yêu cầu nhập lại cho đến khi đúng.
  67. Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số (0 <= k <= 5) , tính giá

  trị trung bình các chữ số chẵn trong n.

  68. Viết chương trình in ra màn hình ngày/tháng/năm của ngày hiện tại, cho phép sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để tăng hoặc giảm một ngày.
  69. Viết chương trình in ra màn hình giờ:phút:giây hiện tại, cho phép sử dụng các phím mũi tên lên, xuống để tăng hoặc giảm một giây.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
  Thay đổi nội dung bởi 19-6; 26-12-2011 lúc 11:42.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 2 thành viên cảm ơn vohoangvinhphuc cho bài viết này:
  bimaloha✖ (11-12-2016), SocChipmunk (26-03-2012)

 4. #2
  dinhka's Avatar
  dinhka vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  245
  Cảm ơn
  34
  Điểm
  64/43 bài viết

  Default

  Bài nào bạn không biết thì post lên chứ làm 1 đống thế này nhìn vào là hết muốn làm 5. #3
  redmu's Avatar
  redmu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Aug 2011
  Bài
  711
  Cảm ơn
  177
  Điểm
  211/180 bài viết

  Default

  hình như câu một là a=19 và b = 4 ! mới đọc tới đó , 6. #4
  ttjkbongdem's Avatar
  ttjkbongdem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Sep 2011
  Đến từ
  CẦN THƠ
  Bài
  201
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  124/81 bài viết

  Default

  Trích redmu View Post
  hình như câu một là a=19 và b = 4 ! mới đọc tới đó ,
  1. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:

  int a=9, b=6;

  a++;

  a=a+b--;

  a=a+(--b);


  if(a%2==0)

  printf("Gia tri cua a la chan”);

  printf(“Tong cua a va b la: %d”, a+b)

  câu này bạn cần phân biệt x++ và ++x
  y=x++; gán y=x sau đó tăng y một đơn vị
  y=++x tăng x lên một đơn vị sau đó cộng vào y (y=x+1

  a=9;b=6;
  a++ tăng a một đơn vị a=10;
  a=a+b--;
  a=a+b=16 giảm b một đơn vị b=5

  a=a+(--b)
  giảm b một đơn vị b=4; a=a+b=16+4=20

  --> giá trị của a là chẳng
  a+b=24


  Học Không chơi đánh rơi tuổi trẻ-Chơi không học vừa khẻo vừa Zui

  ----------->Có thể cả thế giới coi thường bạn_Nhưng đừng bao giờ tự coi thường mìnhtttttt

 7. Có 1 thành viên cảm ơn ttjkbongdem cho bài viết này:
  viethoa1233 (01-02-2012)

 8. #5
  redmu's Avatar
  redmu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Aug 2011
  Bài
  711
  Cảm ơn
  177
  Điểm
  211/180 bài viết

  Default

  mình cũng đoán thế
  tại bà cô mình nói là nên tính tiền tố của biến trước , sau đó tính phép tính bình thường , rồi mới tính hậu tố ! hình như mình thiếu cái a++ ở đầu tiên 9. #6
  lehung2106's Avatar
  lehung2106 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  117
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  25/18 bài viết

  Default

  cái ni chác là lươi ko chịu đi học đây mà
  minh giúp bạn bài 2: kq:
  a la so chan
  a=18
  Thay đổi nội dung bởi lehung2106; 26-11-2011 lúc 07:24. 10. #7
  redmu's Avatar
  redmu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Aug 2011
  Bài
  711
  Cảm ơn
  177
  Điểm
  211/180 bài viết

  Default

  lại thêm 1 kết quả nữa ! mà mình k tin lắm a =18 ~ 11. #8
  ttjkbongdem's Avatar
  ttjkbongdem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Sep 2011
  Đến từ
  CẦN THƠ
  Bài
  201
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  124/81 bài viết

  Default

  bài 2 ra 19 số lẻ

  a=7, b=8;

  a++;
  a=8;
  a=a+(b--);
  a=8+8=16;
  b=7;
  --b;
  b=6;
  a--;
  a=15;
  a=(--a)+(--b);
  a=14;
  b=5;
  a=14=5=19 so lẻ


  Học Không chơi đánh rơi tuổi trẻ-Chơi không học vừa khẻo vừa Zui

  ----------->Có thể cả thế giới coi thường bạn_Nhưng đừng bao giờ tự coi thường mìnhtttttt

 12. #9
  lehung2106's Avatar
  lehung2106 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  May 2010
  Bài
  117
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  25/18 bài viết

  Default

  Trích ttjkbongdem View Post
  bài 2 ra 19 số lẻ

  a=7, b=8;

  a++;
  a=8;
  a=a+(b--);
  a=8+8=16;
  b=7;
  --b;
  b=6;
  a--;
  a=15;
  a=(--a)+(--b);
  a=14;
  b=5;
  a=14=5=19 so lẻ
  (b--) đâu bạn,
  toán tử () được ưu tiên trong phép toán này
  a=a+(b--);
  a=8+7=15 13. #10
  ttjkbongdem's Avatar
  ttjkbongdem vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Sep 2011
  Đến từ
  CẦN THƠ
  Bài
  201
  Cảm ơn
  47
  Điểm
  124/81 bài viết

  Default

  Trích lehung2106 View Post
  (b--) đâu bạn,
  toán tử () được ưu tiên trong phép toán này
  a=a+(b--);
  a=8+7=15
  thứ tự ưu tiên từ trái sang phải mà bạn


  Học Không chơi đánh rơi tuổi trẻ-Chơi không học vừa khẻo vừa Zui

  ----------->Có thể cả thế giới coi thường bạn_Nhưng đừng bao giờ tự coi thường mìnhtttttt

 14. #11
  chipcomputer's Avatar
  chipcomputer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Apr 2011
  Bài
  1.072
  Cảm ơn
  133
  Điểm
  554/233 bài viết

  Default

  cần người dạy tớ môn lập trình c này với tớ học hoài mà không hiểu ai biết môn này xin giúp tớ nhé pm tớ qua nick: tj3utu_hp nhé mong các bạn hãy chiếu cố giúp đỡ cho tớ 15. #12
  lab.cdt's Avatar
  lab.cdt vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2012
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  cho mình hỏi bài tập kiểm tra tính hợp lệ của năm.
  Nếu mình khai báo cho năm thuộc kiểu unsigned,rồi nhập vào là 2012.234(ví dụ chẳng hạn) thì C++ sẽ chuyển kiểu cho nó và dĩ nhiên là năm đó hợp lệ.
  Vậy có cách nào để xử lý vấn đề đó không? 16. #13
  hdlb's Avatar
  hdlb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  12
  Cảm ơn
  21
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  bài 1 a=20 , a+b=24. Huy BKTPHCM CE 17. #14
  AnNguyen94's Avatar
  AnNguyen94 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jul 2011
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  int a=9, b=6;

  a++;

  a=a+b--;

  a=a+(--b);


  if(a%2==0)

  printf("Gia tri cua a la chan”);

  printf(“Tong cua a va b la: %d”, a+b)
  bai 1 bang 20
  author="An Nguyen BKTPHCM" 18. #15
  Tham gia
  Mar 2012
  Bài
  9
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  các bác ơi cho em hỏi trong c thi câu lệnh sau viết thế nào " nếu a=1 hoặc a=2 hoặc a=3 thi lệnh". cảm ơn các bác!! 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5