Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 28
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default Đề thi + Bài giải môn Lập Trình C của các trường

  Sưu tầm được 1 số bài tập , các bạn tham khảo nha . Mình sẽ sưu tầm thêm nhiều bài tập hơn cho các bạn !

  Mở hàng đề thi đầu tiên nhé!

  Trường Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội:

  Câu 1:
  giải và biện luận phương trình bậc 2 (tính cả trường hợp suy biến).

  Câu 2:
  viết chương trình cho phép nhập n từ bàn phím (nếu n <= 0 thì bắt nhập lại) . Tính tổng s = 1^2 + 2^2+.... + n^2.

  Câu 3:
  Nhập chuỗi s từ bàn phím. Kiểm tra tính đối xứng (nếu có đếm số ký tự giống nhau).
  BÀI GIẢI :


  Câu 1: Giải và biện luận phương trình bậc 2 (tính cả trường hợp suy biến).

  HTML Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<math.h>
  
  int gptb2(float a, float b, float c, float* x1, float* x2)
  {
    float del;
    del = b*b - (4*a*c);
    if(del < 0) return -1;
    else
    {
      *x1 = (-b - sqrt(del))/ (2*a);
      *x2 = (-b + sqrt(del))/ (2*a);
    }
    return 1;
  }
  int main()
  {
    clrscr();
    float a, b, c, x1, x2;
    printf("\nNhap a, b, c:");
    scanf("%f%f%f", &a,&b,&c);
    fflush(stdin);
    if(a == 0)printf("X = %.2f", -c/b);
    else
    {
      if(gptb2(a,b,c,&x1,&x2) == -1)
      printf("\nphuong trinh vo nghiem");
      else
      {
        printf("\nx1 = %.2f", x1);
        printf("\nx2 = %.2f", x2);
      }
    }
    getch();
    return 0;
  }
  Câu 2: Viết chương trình cho phép nhập n từ bàn phím (nếu n <= 0 thì bắt nhập lại) . Tính tổng s = 1^2 + 2^2+.... + n^2.

  HTML Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int main()
  {
    clrscr();
    int n;
    long tong;
    int i;
    do
    {
      printf("\n Nhap n: ");
      scanf("%d", &n);
    }while(n <= 0);
    
    tong = 0;
    for(i = 1; i <= n; i++) tong += i*i;
    printf("\n S = %ld", tong);
    getch();
    return 0;
  }
  Câu 3: Nhập chuỗi s từ bàn phím. Kiểm tra tính đối xứng (nếu có đếm số ký tự giống nhau).

  HTML Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  int main()
  {
    clrscr();
    int i, j, dem = 0;
    char s[100];
    printf("\n Nhap chuoi: ");
    gets(s);
    for(i=0,j=strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
    {
      if(s[i]!=s[j])
      {
        printf("\n khong doi xung");
        getch();
        return 0;
      }
      else
      {
        dem++;
      }
    }
    printf("\n co doi xung");
    printf("\n So chhu giong nhau trong chuoi: %d", dem);
    getch();
    return 0;
  }

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 9 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  anh_saker (24-01-2012), auauau97 (27-01-2012), daigia_sapbannha (16-05-2012), hitman_koni (26-01-2012), hotu29vn (06-03-2012), linhbiky (09-01-2013), ngaretuthan (24-01-2012), thanhmssl10 (06-06-2013), toididau456 (09-06-2014)

 4. #2
  minhhung1122's Avatar
  minhhung1122 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  86
  Cảm ơn
  22
  Điểm
  68/25 bài viết

  Default

  bài 2 có cách khác nhanh hơn rất nhiều 5. #3
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Không nhớ của Trường nào. Có sẳn nên chia sẻ với các bạn luôn!

  Câu 1: Viết hàm tính tổng s = 1 + 3 + 5 + … + (2*n + 1), với n nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên tính và in ra màn hình tổng tương ứng

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int tong (int n)
  {
  	int i, s=0;
  	for (i=0;i<=n;i++)
  		s+=(2*i+1);
  	return s;
  }
  void main()
  {
  	int n,s;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	s = tong(n);
  	printf("Tong la: s = %d",s);
  	getch();
  }
  Câu 2: Viết hàm tính giai thừa của một số nguyên không âm. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên in ra màn hình giai thừa của n.

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  unsigned long int giai_thua (int n)
  {
  	int i, gt=1;
  	for (i=1;i<=n;i++)
  		gt*=i;
  	return gt;
  }
  void main()
  {
  	int n;
  	unsigned long int gt;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	gt = giai_thua(n);
  	printf("Giai thua cua %d la: gt[%d] = %d",n,n,gt);
  	getch();
  }
  Câu 3: Viết hàm đổi một số nguyên không âm thành xâu nhị phân. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên không âm n, áp dụng hàm trên in ra màn hình xâu nhị phân tương ứng.

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  int  np(int n)
  {
  	int i,m, snp;
  	m=128;
  	for(i=0; i<=7; i++)
  	 {snp= n/m;
  	 printf("%d",snp) ;
  	 n = n- snp*m;
  	 m= m/2;
  	 }
  	return snp;}
  void main()
  {
  	int n;
  	printf("Moi ban nhap N="); scanf("%d", &n);
  	 np(n);
  	getch();
  	} 6. Có 3 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  auauau97 (27-01-2012), hotu29vn (06-03-2012), hv4me (27-01-2012)

 7. #4
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng:

  1/Tính tổng S=1+2+3+….+n

  2/Viết chương trình nhập vào một số nguyên N có dạng abc rồi xuất ra màn hình một số đảo ngược có dạng cba

  3/Nhập vào một số nguyên N (có 3 chữ số) rồi tính tổng các số của số nguyên N.
  VD:123 => 1+2+3=6

  4/Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

  5/Nhập vào số nguyên N rồi xuất ra màn hình N số nguyên tố

  6/Viết chương trình xuất ra màn hình dãy Fibonaci (1 1 2 3 5 8 13…)

  7/Viết chương trình liệt kê tất cả các số N có 3 chữ số bằng tổng lập phương các chữ số của nó. VD: N=abc=a3+b3+c3

  8/Nhập mảng 2 chiều có dạng A[n][n]

  9/Viết hàm nhập mảng,xuất mảng,viết hàm in ra các phần tử là số chính phương

  10/ Viết hàm nhập mảng,xuất mảng,viết hàm in ra các phần tử là số nguyên tố

  11/Nhập mảng 2 chiều có dạng M*N (Hoặc N*N) rồi tính tổng các phần từ.

  Bài 1: Tính tổng S=1+2+3+….+n

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int main()
  {
    clrscr();
    int n;
    long tong;
    int i;
    do
    {
      printf("\n Nhap n: ");
      scanf("%d", &n);
    }while(n <= 0);
    
    tong = 0;
    for(i = 1; i <= n; i++) tong += i;
    printf("\n S = %ld", tong);
    getch();
    return 0;
  }
  Bài 4: Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

  HTML Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  
  int ktSNT (const int a)
  {
    int i = 0;
    for(i = 2; i <= (int)sqrt(a); i++)
    {
      if( a % i == 0 || a < 2 && a != 2)
      {
        return 0;
      }
    }
    return 1;
  }
  int main ()
  {
    int N= 1000,i, k = 0;
    int* snt = 0;
  
    snt = (int*)malloc(N*sizeof(int));
    k = 0;
    for(i = 2; i <= N; i++)
    {
      if(ktSNT(i) == 1)
      {
        snt[k] = i;
        k++;
      }
    }
  
    printf("\n     Bang cac so nguyen to\n");
    for (i = 0; i < k; i++)
    {
      printf("%9d", snt[i]);
    }
    free(snt);
    getch();
    return 0;
  }
  Bài 5: Nhập vào số nguyên N rồi xuất ra màn hình N số nguyên tố

  HTML Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  
  int ktSNT (const int a)
  {
    int i = 0;
    for(i = 2; i <= (int)sqrt(a); i++)
    {
      if( a % i == 0 || a < 2 && a != 2)
      {
        return 0;
      }
    }
    return 1;
  }
  int main ()
  {
    int N,i, k = 0;
    int* snt = 0;
    printf("\n Nhap vao N:");
    scanf("%d", &N);
  
    snt = (int*)malloc(N*sizeof(int));
    k = 0;
    i = 2;
    while(k < N)
    {
      i++;
      if(ktSNT(i) == 1)
      {
        snt[k] = i;
        k++;
      }
    }
  
    printf("\n     Bang cac so nguyen to\n");
    for (i = 0; i < k; i++)
    {
      printf("%5d", snt[i]);
    }
    free(snt);
    getch();
    return 0;
  }
  Bài 11: Nhập mảng 2 chiều có dạng M*N (Hoặc N*N) rồi tính tổng các phần từ.

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int dong, cot;
  long SUM = 0;
  int A[100][100];
  void  NHAPMANG(int A[][100]);
  void INMANG(int A[][100]);
  
  int main()
  {
    
    
    
    NHAPMANG(A);
    INMANG(A);
    getch();
    return 0;
  }
  void  INMANG(int A[][100])
  {
    for(int i=0;i<dong;i++)
    {
      for(int j=0;j<cot;j++)
      {
        printf(" %d ",A[i][j]);  
        
      }  
      printf("\n");
    }
    printf("Tong = %ld",SUM);
  
  }
  void  NHAPMANG(int A[][100])
  {
    do{
      printf("Nhap vao so dong cua ma tran: ");scanf("%d",&dong);
      printf("\nNhap vao so cot cua ma tran: ");scanf("%d", &cot);
    }while(dong < 2 || cot < 2 || dong > 100 || cot >100);
    for(int i=0;i<dong;i++)
    {
      for(int j=0;j<cot;j++)
      {
        printf("\nNhap vao phan tu A[%d][%d]: ",i,j);
        scanf("%d",&A[i][j]);  
      SUM += A[i][j];
      }    
      
    }  
    
    
  }
  (còn nữa) 8. Có 2 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  hack113 (27-11-2012), hotu29vn (06-03-2012)

 9. #5
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  bài 9: nhập mảng 2 chiều rồi in ra các số chính phương

  HTML Code:
  #include<iostream>
  #include<math.h>
  using namespace std;
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  // ham nhap mang
  //----------------------------------------------------------------------------------------------
  void input_arg( int a[][20], int n , int m){
      
          for ( int i = 0 ; i < n ; i++ )
          for ( int j = 0 ; j < m ; j++ ){
               cout<< " a [ " << i << " ] [ " << j << " ] = " ;
               cin>>a[i][j];
      }
  }
  
  //-----------------------------------------------------------------------------------
  // ham kiem tra so chinh phuong
  //------------------------------------------------------------------------------------
  int kiemtra( int x ){
         if ( x==1) return 0;
           if ( sqrt (x) ==int(sqrt(x))) return 1;
           return 0;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------
  // ham main
  //---------------------------------------------------------------------------------------
  int main(){
     
         int a[20][20], n ,m;
         cout<<" nhap so hang n = ";
         cin>>n;
         cout<<" nhap so cot m = ";
         cin>>m;
         input_arg(a,n,m);
         cout<<" cac so chinh phuong cua mang la : \n";
         for ( int i = 0 ; i < n ; i++)
         for ( int j = 0 ; j < m ; j++){
              
              if ( kiemtra( a[i][j]) == 1){
                 cout << a [i][j] << " " ;
        }
        
      }
         system ("pause");
         return 0;
         
  }
  Bài 2: Viết chương trình nhập vào một số nguyên N có dạng abc rồi xuất ra màn hình một số đảo ngược có dạng cba

  Code:
  void main()
  {
  int n ;
  scanf("%d", &n);
  int kq = DaoNguoc(n);
  printf("%d", kq);
  }
  
  int DaoNguoc(int n)
  {
  int dn = 0;
  int t = abs(n);
  while ( t!=0)
  {
  int dv = t % 10;
  dn = dn * 10 + dv;
  t = t / 10;
  }
  return dn;
  }
  Bài 3: Nhập vào một số nguyên N (có 3 chữ số) rồi tính tổng các số của số nguyên N.
  VD:123 => 1+2+3=6


  HTML Code:
  void main()
  {
     int n ;
     scanf("%d", &n);
     int kq = TongCacChuSo(n);
     printf("%d", kq);
  }
  
  int TongCacChuSo(int n)
  {
     int s = 0;
     int t = abs(n);
     while ( t!=0)
     {
       int dv = t % 10;
       s = s + dv;
       t = t / 10;
     }
     
     return s;
  } 10. Có 2 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  hotu29vn (06-03-2012), thanhmssl10 (06-06-2013)

 11. #6
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Bài 7: Viết chương trình liệt kê tất cả các số N có 3 chữ số bằng tổng lập phương các chữ số của nó. VD: N=abc=a3+b3+c3
  HTML Code:
  void main()
  {
     int n ;
     scanf("%d", &n);
     LietKe();
  }
  
  void LietKe()
  {
     for(int i = 100; i <= 999; i++)
     {
        int s = 0;
        int t = abs(n);
        while ( t!=0)
        {
           int dv = t % 10;
           s = s + pow(dv, 3);
           t = t / 10;
        }   
        if (s == i)
           printf("%d", i);
     }
  } 12. Có 1 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  hotu29vn (06-03-2012)

 13. #7
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Một số bài tập nữa nè các bạn!

  Câu 1: Viết hàm tính tổng s = 2 + 4 + 6 + … + 2*n, với n nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên tính và in ra màn hình tổng tương ứng.

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  int tong (int n)
  {
  	int i, s=0;
  	for (i=1;i<=n;i++)
  		s+=(2*i);
  	return s;
  }
  void main()
  {
  	int n,s;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	s = tong(n);
  	printf("Tong la: s = %d",s);
  	getch();
  }
  Câu 2: Viết hàm đổi một số nguyên không âm thành xâu Hecxa. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên không âm n, áp dụng hàm trên tìm và in ra màn hình xâu Hecxa tương ứng.

  HTML Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  void hexa(int n)
  {int i=0,j=0;
  int a[20];
      while (n!=0)
          {a[j]=n%16;n=n/16;j++;}
          for(i=j;i>=0;i--)
          {if (a[i]<10) printf("%d",a[i]);
              else
          switch (a[i])
              {case 10: printf("A");break;
               case 11: printf("B");break;
               case 12: printf("C");break;
               case 13: printf("D");break;
               case 14: printf("E");break;
               case 15: printf("F");break;
              }
          }
  }
  void main()
  {clrscr();
  int n;
  tiep:printf("\nBan hay nhap so can chuyen doi: ");
           scanf("%d",&n);
   if (n<0) goto tiep;
  printf("\n\nMa Hexa cua so vua nhap la: ");
  printf("\n\n\t\t");
  hexa(n);
  getch();
  } 
  Câu 3: Viết hàm tính tổng s = 13 + 23 + ... + n3, với n nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên tính và in ra màn hình tổng tương ứng

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  
  int tong (int n)
  {
  	int i, s=0;
  	for (i=1;i<=n;i++)
  		s+=i*i*i;
  	return s;
  }
  void main()
  {
  	int n,s;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	s = tong(n);
  	printf("Tong la: s = %d",s);
  	getch();
  } 14. Có 2 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  19-6 (03-02-2012), hotu29vn (06-03-2012)

 15. #8
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong chuỗi
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>

  void main()
  {
      
  char chuoi[80];
      
  int i 0count 0;

      
  printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
      
  gets(chuoi);

      while (
  chuoi[i] != 0)
      {
          if (
  isalpha(chuoi[i++]))
          
  count++;
      }

      
  printf("So ky tu trong chuoi = %d"count);
      
  getch();

  Đổi ngày ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
      
  unsigned nam;
      
  char can[][5] = {"Giap""At""Binh""Dinh""Mau""Ky""Canh""Tan""Nham""Quy"};
      
  char chi[][5] = {"Ty""Suu""Dan""Meo""Thin""Ty""Ngo""Mao""Than""Dau""Tuat""Hoi"};

      
  printf("\nNhap nam can biet : ");
      
  scanf("%d", &nam);
      
  printf("Nam am lich cua %d la %s %s"namcan[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
      
  getch();

  Các bài tập về file và hệ thống
  1. Xóa 1 file dùng Remove

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  int main()
  {
      
  remove("d:/urls1.dat");
      return 
  0;

  2. Xóa 1 File dùng Unlink

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  int main()
  {
      
  remove("C:/pete.txt");
      return 
  0;

  3. Cho biết thông tin FAT

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <dos.h>

  void main(void)
  {
      
  struct fatinfo fat;

      
  getfatd(&fat);

      
  printf("Sectors per cluster %d\n"fat.fi_sclus);
      
  printf("Clusters per disk %u\n"fat.fi_nclus);
      
  printf("Bytes per cluster %d\n"fat.fi_bysec);
      
  printf("Disk type %x\n"fat.fi_fatid 0xFF);

  4. Đọc nội dung 1 file

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  void main(void)
  {
      
  FILE *fp;
      
  char ch;

      
  fp fopen("websites.txt","r");
      
  ch getc(fp);
      while(
  ch!=EOF)
      {
          
  putchar(ch);
          
  ch getc(fp);
      }
      
  printf("\n\n");

  6. Chọn ổ đĩa trong DOS

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <dir.h>

  void main(void)
  {
      
  int drives;

      
  drives setdisk(3);
      
  printf("The number of available drives is %d\n"drives);

  7.Chọn ổ đĩa trong WINS

  PHP Code:
  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  void main(void)
   {
      
  char szBuffer[MAX_PATH+100];
      
  UINT nDriveAvailDrive 0;
      
  int dwLogicalDrives GetLogicalDrives();
      
  DWORD Success;

      
  printf("Number of logical drives: %d\n"dwLogicalDrives);
          for (
  nDrive 0nDrive 32nDrive++)
         {
          if (
  dwLogicalDrives & (<< nDrive))
            { 
  // Is drive available?
              
  AvailDrive++;
              
  // Get disk information.
              
  wsprintf(szBuffer"%c:\\"nDrive+'A''\0');
              
  // Print out information.
               
  if(SetCurrentDirectory(szBuffer))
                
  printf("%s Is Now Current\n"szBuffer);
               else
                
  printf("Could not set %s as the current drive\n"szBuffer);
            }
         }
        
  printf("Number of drives available: %d\n"AvailDrive);

   } 
  8. Cho biết kích thước 1 file

  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <io.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <sys\stat.h>

  int main()
  {
      
  int fp;

      
  long file_size;

      if ((
  fp open("f:/cprojects/urls.txt"O_RDONLY)) == -1)
          
  printf("Error opening the file \n");
      else
      {
          
  file_size filelength(file_handle);
          
  printf("The file size in bytes is %ld\n"file_size);
          
  close(fp);
      }
      return 
  0;
 16. Có 1 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  19-6 (04-02-2012)

 17. #9
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Nhập n gồm k chữ số (1<n<5), tính tổng các ước của n.
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  int n,i,t=0;
      
  textcolor(RED);
      
  cprintf("\n nhap so n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=1;i<=n;i++ )
      {

          if (
  n%i==0)
                  
  t=t+i;


      }
      
  cprintf("\n tong cac uoc cua n la %d ",t);
      
  getch();


  Nhập n gồm k chữ số (1<=n<10), tim ước số lẻ lớn nhất của n, trừ n ra.
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  long n,i,u;
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("\n nhap so n:"); scanf("%ld",&n);
      for (
  i=1;i<n;i++ )
      {
          
          if ((
  n%i==0)&&(i%2!=0))

           
  u=i;
          
          
      
      }
      
  cprintf("\nuoc so le lon nhat cua %ld la %ld ",n,u);      
  getch();

 18. #10
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Nhập n gồm k chữ số (1<n<5) đếm xem có bao nhiêu chữ số chẵn và bao nhiêu chữ số lẽ.
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  long n,i,c=0,l=0;
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("\n nhap n:"); scanf("%ld",&n);
      while (
  n%10!=)
      {
          
  i=n%10;
          if(
  %2==0c+=1;
          if(
  %2!=0l+=1;
          
  n=n/10;
      }
      
  cprintf("\n so cac so le la %ld",l);
      
  cprintf("\n so cac so chan la %ld"c);
      
  getch();

  In ra hinh chữ nhật đặc, nhập n và m từ bàn phím.
  Hình minh họa như sau:

  **********
  **********
  **********
  **********

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,j,n,m;
      
  printf("\n nhap n:"); scanf("%d",&n);
      
  printf("\n nhap m:"); scanf("%d",&m);
      for (
  i=1;i<=n;i++)
      {
          for (
  j=1;j<=m;j++)
          
  cprintf("*");
          
  printf("\n");
                  
  textcolor(i);
          }

          
  getch();

  In ra hình tam giác cân đặc, nhập n từ bàn phím.
  Hình minh họa như sau:

  *
  ***
  *****
  *******

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
   #include<conio.h>
   
  void main()
   {
      
  int i,j,k,n;
      
  printf("\n nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=1;i<=n;i++)
      {
          for (
  j=1;j<=n-i;j++)
                  
  printf(" ");
          for (
  k=1;k<=2*i-1;k++)
          
  cprintf("*");
          
  printf("\n");
          
  textcolor(i);
          }
          
  getch();
          } 
  In ra hình tam giac vuông cân đặc, nhập h từ bàn phím.
  Hình minh họa:

  *
  **
  ***
  ****
  *****

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,j,h;
      
  printf("\n nhap h:"); scanf("%d",&h);

      for (
  i=1;i<=h;i++)
      {
          for (
  j=1;j<=i;j++)

          
  cprintf("*");
          
  printf("\n");
                  
  textcolor(i);
          }

          
  getch();
                  }  19. #11
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Kiểm tra x có phải là số hoàn thiện không.

  Chú thích: Số hoàn thiện (hay còn gọi là số hoàn chỉnh, số hoàn hảo) là số nguyên dương có tổng các ước số nguyên dương bé hơn nó bằng chính nó.

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int x,i,s=0;
      
  printf("\n nhap so nguyen duong x van:"); scanf("%d",&x);
      for(
  i=1;i<x;i++)
      {
          if (
  x%i==0)
          
  s=s+i;
          }
              if(
  x==s)
              
  printf("\n day la so hoan thien");
              else
              
  printf("\n day ko phai la so hoan thien");


          
  getch();
          } 
  Tính P(n)=1.3.5....(2n+1)

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  int i,n,p=1;
      
  textcolor(YELLOW);
      
  cprintf("\n moi ban nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=0;i<=n;i++)
      {
      
  p*=2*i+1;
      }

      
  printf("\n tich so le la %d",p);

          
  getch();
                  } 
  Tính S(n)=1+3+5+...+(2xn+1).

  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,n,p=0;
      
  printf("\n moi ban nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=0;i<=n;i++)
      {
      
  p+=2*i+1;
      }
      
  printf("\n ket qua la %d",p);

          
  getch();
                  }  20. Có 1 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  tiensctn (10-06-2013)

 21. #12
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Tính S(n)= 1-2+3-4...+((-1)^(n+1))n
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,n,t,s=0;
      
  textcolor(YELLOW);
      
  cprintf("\n moi ban nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=0;i<=n;i++)
      {
      if (
  i%2==0t=-i;
      else 
  t=i;
      
  s+=t;
      }
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("\n ket qua la %d",s);

          
  getch();
                  } 
  Tính S(n)= 1+1.2+1.2.3+...+1.2.3...n
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,n,t=1,s=0;
          
  textcolor(YELLOW);    
      
  cprintf("\n moi ban nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=1;i<=n;i++)
      {
          
  t*=i;
          
  s+=t;

      }
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("\n ket qua la %d",s);

          
  getch();
                  } 
  Tính S(n)= 1^2 + 2^2 + 3^2 +...+n^2
  PHP Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>

  void main()
  {
      
  int i,n,s=0;
      
  textcolor(YELLOW);
      
  cprintf("\n moi ban nhap n:"); scanf("%d",&n);
      for (
  i=1;i<=n;i++)
      {
          
  s+=i*i;

      }
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("\n ket qua la %d",s);

          
  getch();
                  }  22. Có 1 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  bimaloha✖ (11-12-2016)

 23. #13
  congduc199's Avatar
  congduc199 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Chấm
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  2.196
  Cảm ơn
  168
  Điểm
  1.659/725 bài viết

  Default

  Câu 1: Viết hàm kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên hãy cho biết n có phải là số nguyên tố hay không?

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  
  int so_ngto (int n)
  {
  	int i,kt=1;
  	if (n==1) kt=0;
  	for (i=2;i<(int)(n/2);i++){
  		if (n%i == 0) return kt=0;
  		break;
  	}
  
  	return kt;
  
  
  }
  void main()
  {
  	int n;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	if (so_ngto(n) == 1) printf("So %d la so nguyen to!",n);
  	else printf("So %d khong phai la so nguyen to!",n);
  
  	getch();
  }
  Câu 2: Viết hàm tính tổng s = 1*2*3 + 2*3*4 + ...+ n*(n+1)*(n+2), với n nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên tính và in ra màn hình tổng tương ứng.

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  
  int tong (int n)
  {
  	int i, s=0;
  	for (i=1;i<=n;i++)
  		s+=i*(i+1)*(i+2);
  	return s;
  }
  void main()
  {
  	int n,s;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	s = tong(n);
  	printf("Tong la: s = %d",s);
  	getch();
  }
  Câu 3: Viết hàm kiểm tra tính hoàn thiện của một số nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên thông báo ra màn hình số n có phải là số hoàn thiện hay không?

  HTML Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  int so_hoanthien (int n)
  {
  	int i,s=0;
  
  	for (i=1;i<=(n/2);i++)
  		if (n%i == 0)
  			s+=i;
  
  	if (s==n) return 1;
  	return 0;
  
  
  }
  void main()
  {
  	int n;
  	clrscr();
  	nhap:	printf("Nhap n: n = "); scanf("%d",&n);
  		if (n<=0) goto nhap;
  	if (so_hoanthien(n) == 1) printf("So %d la so hoan thien!",n);
  	else printf("So %d khong phai la so hoan thien!",n);
  
  	getch();
  } 24. Có 1 thành viên cảm ơn congduc199 cho bài viết này:
  bimaloha✖ (11-12-2016)

 25. #14
  hprobotic's Avatar
  hprobotic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Sep 2010
  Đến từ
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài
  152
  Cảm ơn
  20
  Điểm
  56/25 bài viết

  Default

  Đây chắc là đề thi lập trình C cơ bản rồi 26. #15
  vanthai_11_12's Avatar
  vanthai_11_12 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Dec 2009
  Đến từ
  Hue, Vietnam, Vietnam
  Bài
  536
  Cảm ơn
  388
  Điểm
  368/107 bài viết

  Default

  Có 1 câu này hỏi mọi người
  Viết chương trình nhập vào 3 số thực x,y,z. Sau đó, hiển thị giá trị lớn nhất và số lượng số có giá trị lớn nhất

  Lưu ý: Không sử dụng các cấu trúc điểu khiển như: if, switch, for, while, do.
  Thay đổi nội dung bởi vanthai_11_12; 01-04-2012 lúc 06:00. 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5