Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 10 trên 10
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  bigbang119's Avatar
  bigbang119 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Lương Sơn Bạc
  Bài
  698
  Cảm ơn
  225
  Điểm
  87/69 bài viết

  Default Ct đổi thập phân sang nhị phân.

  Mới làm cái này để tiện việc làm kiểm tra, mọi người xem giùm em coi nó có sai xót gì ko? cần rút gọn gì ko?
  cái kết quả cuối cùng nó dư ra 1 khoảng trống mà ko bít là gì cả, rồi tìm kiếm độ dài chuỗi thì ra sai.
  VD: chuỗi 10001 thì nó đếm đến 6.
  Vì đây là ct nhỏ nên em làm biến hơi nhiều xíu để tiện việc viết ct.
  So sánh giữa số thực với 0 hay 0.5 thì hình như pascal nhà bị lỗi ko so sánh được nên gán vào biến luôn.
  Code:
  program hesodem;
  uses crt;
  var
  kitu: array[1..1000] of char;
  kitu2: array[1..1000] of char;
  np,tp,tlp:string;
  n,i,pn,pn2,pn3,l:integer;
  so,k1,k2,ptp,ptp2,ptp3:real;
  key:char;
  begin
  clrscr;
  repeat
  write('Nhap vao 1 so: ');
  readln(so);
  pn:=trunc(so);
  ptp:=frac(so);
  i:=1;
  l:=1;
  k1:=0;
  k2:=0.5;
  pn2:=pn;
  while pn2>=1 do
  begin
  ptp2:=frac(pn2/2);
  pn2:=trunc(pn2/2);
  if ptp2=k2 then kitu[i]:='1' else if ptp2=k1 then kitu[i]:='0';
  i:=i+1;
  end;
  l:=i;
  for n:=1 to i do
  insert(kitu[n],np,0);
  if ptp<>k1 then begin
  ptp3:=ptp;
  while ptp3<>k1 do
  begin
  pn3:=trunc(ptp3*2);
  ptp3:=frac(ptp3*2);
  if pn3=1 then kitu2[l]:='1' else if pn3=0 then kitu2[l]:='0';
  l:=l+1;
  end;
  np:=np+'.';
  for n:=1 to l do
  np:=np+kitu2[n];
  end;
  writeln('doi so thap phan ',so:9:9,' sang he nhi phan la:');
  writeln(np);
  write('Lam tiep hay ko?(Y/N): ');
  readln(key);
  until upcase(key)='N';
  end.
  p/s: chưa học nhiều nên làm dài.


 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  becon91's Avatar
  becon91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  849
  Cảm ơn
  152
  Điểm
  431/283 bài viết

  Default

  Chương trình bạn làm dài quá.
  Thuật toán dổi cơ số cũng đơn giản nên chương trình nó cũng ngắn thôi.
  Code:
  program Chuyen_thap_phan_sang_nhi_phan;
  uses crt;
  var n:word;
  
  Function Doi(n:word):string;
  var kg:string;
    r:byte;
  Begin
  
  kg:='';
  repeat
  r:=n mod 2;
  n:=n div 2;
  kg:=chr(r+48)+kg;
  until n=0;
  Doi:=kg;
  End;
  
  Begin
  clrscr;
  Write(' Nhap so n trong he thap phan :');
  readln(n);
  Writeln(' So ',n,' trong he thap phan = so ',Doi(n),' trong he nhi phan:');
  readln;
  End.
  Nếu cần mình sẽ post cho bạn chương trình đổi từ cơ số bất kỳ -> cơ số bất kỳ
  ( cơ số từ 2-->16(Hexa) ) Cũng ngắn. 4. #3
  bigbang119's Avatar
  bigbang119 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Lương Sơn Bạc
  Bài
  698
  Cảm ơn
  225
  Điểm
  87/69 bài viết

  Default

  Mới học wa cái hệ số đếm nên cũng chưa hiểu rõ, với lại chưa học nhiều hàm pascal nên làm dài.
  Chưa thể tìm ra thuật toán ngắn.
  chưa học wa cái biến kiểu word, byte. Hàm tự tạo function nữa.
  ban đầu tính dùng mod, div, nhưng cái pascal cứ báo lỗi, bực quá làm theo kiểu này.
  Thay đổi nội dung bởi bigbang119; 25-08-2010 lúc 21:58.
 5. #4
  becon91's Avatar
  becon91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  849
  Cảm ơn
  152
  Điểm
  431/283 bài viết

  Default

  Ko cái cơ số này liên quan đến phần toán mà.
  Cách đổi cơ số (thuật toán) trong Toán cũng nói đến mà.
  Bạn có nhớ ko? 6. #5
  bigbang119's Avatar
  bigbang119 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Mar 2009
  Đến từ
  Lương Sơn Bạc
  Bài
  698
  Cảm ơn
  225
  Điểm
  87/69 bài viết

  Default

  Trích becon91 View Post
  Ko cái cơ số này liên quan đến phần toán mà.
  Cách đổi cơ số (thuật toán) trong Toán cũng nói đến mà.
  Bạn có nhớ ko?
  Mới học lớp 10, vừa học bài hệ số đếm được 2 tiết.
  lâu rồi mới rớ vào cái lập trình nên cũng hơi ngu khoảng rút ngắn cấu trúc ct lại.
  Bạn có thể nói hệ bát phân là những ký hiệu nào ko?
 7. #6
  becon91's Avatar
  becon91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  849
  Cảm ơn
  152
  Điểm
  431/283 bài viết

  Default

  Hệ cơ số N thì có N chữ số cấu thành.
  Với 2<=N<=10 thì các chữ số đó là từ 0,1...N-1
  Với 11<=N<=16. ngoài các chữ số 0...9 có thêm các chữ số tượng trưng sau
  ( A=10; B=11; C=12; D=13; E=14; F=15 )
  VD: Hệ thập nhị phân( Hệ 12) : 0,...9,A,B
  Hệ thập lục phân ( HEXA): 0..9,A,B,C,D,E,F
  Hệ bát phân ( Hệ 8) dùng : 0,1,...7 8. #7
  thaotrinh0908's Avatar
  thaotrinh0908 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  77
  Cảm ơn
  294
  Điểm
  12/9 bài viết

  Default

  Hình như thuật này ngắn mà...


  Don't give up - Can't give up - NEVER GIVE UP!!!
  http://vn.360plus.yahoo.com/NHC-91/

 9. #8
  thaotrinh0908's Avatar
  thaotrinh0908 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  77
  Cảm ơn
  294
  Điểm
  12/9 bài viết

  Default

  Đổi thập phân sang nhị phân:
  uses crt;
  var A: array [1..100] of integer;
  n, i, j: integer;
  begin
  clrscr;
  write ('Nhap N: '); readln (n); i:=0;
  repeat
  inc(i);
  A[i]:= n mod 2;
  n:= n div 2;
  until (n =0);
  write ('Doi sang nhi phan: ');
  for j:=i downto 1 do write (a[j]);
  readln;
  end.

  Đổi nhị phân sang thập phân:
  uses crt;
  var A: array [1..100] of integer;
  n: string;
  i, j, loi, S, b, len: integer;
  begin
  clrscr;
  write ('Nhap n: '); readln (n);
  len:= length(n); s:=0;
  for i:=1 to len do
  begin
  val (n[i], A[i], loi);
  if A[i]=1 then
  begin
  b:=1;
  for j:=1 to len-i do b:=b*2;
  s:=S+b;
  end;
  end;
  write ('Doi sang thap phan la: ',S);
  readln;
  end.

  Nếu thấy có ích nhớ thanks nha !


  Don't give up - Can't give up - NEVER GIVE UP!!!
  http://vn.360plus.yahoo.com/NHC-91/

 10. Có 2 thành viên cảm ơn thaotrinh0908 cho bài viết này:
  bqtien (22-12-2010), than_chet_yeu (03-10-2011)

 11. #9
  no1223469's Avatar
  no1223469 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích becon91 View Post
  Chương trình bạn làm dài quá.
  Thuật toán dổi cơ số cũng đơn giản nên chương trình nó cũng ngắn thôi.
  Code:
  program Chuyen_thap_phan_sang_nhi_phan;
  uses crt;
  var n:word;
  
  Function Doi(n:word):string;
  var kg:string;
    r:byte;
  Begin
  
  kg:='';
  repeat
  r:=n mod 2;
  n:=n div 2;
  kg:=chr(r+48)+kg;
  until n=0;
  Doi:=kg;
  End;
  
  Begin
  clrscr;
  Write(' Nhap so n trong he thap phan :');
  readln(n);
  Writeln(' So ',n,' trong he thap phan = so ',Doi(n),' trong he nhi phan:');
  readln;
  End.
  Nếu cần mình sẽ post cho bạn chương trình đổi từ cơ số bất kỳ -> cơ số bất kỳ
  ( cơ số từ 2-->16(Hexa) ) Cũng ngắn.
  Bạn có thể giúp mình đc không, bên mình đang có đề bài như bạn viết,hiện giờ mình mới làm đc 4 bài, còn 2 bài nữa, trong đó có bài mà bạn có nhắc tới đây : chuơng trình đổi từ cơ số bất kỳ sang cơ số bất kỳ, bạn có thể giúp mình đc không , mình cảm ơn bạn rất nhiều 12. #10
  hiepkhachxua's Avatar
  hiepkhachxua vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Dec 2007
  Bài
  174
  Cảm ơn
  241
  Điểm
  52/30 bài viết

  Default

  Function Doi(n:word):string;
  var kg:string;
  r:byte;
  Begin

  kg:='';
  repeat
  r:=n mod 2;
  n:=n div 2;
  kg:=chr(r+48)+kg;
  until n=0;
  Doi:=kg;
  End;
  tại sao ko gán trực tiếp "Doi" mà phải gán qua biến trung gian "kq" nhỉ, cũng cùng string cả mà!
  Thay đổi nội dung bởi hiepkhachxua; 09-11-2011 lúc 08:13. 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •