Tên thiêng
Thời xa xưa, do trình độ hiểu biết còn hạn chế, người ta rất tin vào những điều mê tín. Vd: Bộ tộc vùng Fladland cho rằng để chống lại được bệnh tật và ngăn cản được bước đi của thần chết, tên của những người dân thuộc bộ lạc này phải được chọn là một xâu con các kí tự liên tiếp nhau của một tên thiêng W nào đó. Ví dụ: Nếu W là 'baobaab' thì có thể chọn 'ba','baab' để làm tên người, còn 'bab' hoặc 'bob' thì không thể được dùng làm điều đó.
Với mỗi tên thiêng W, người tù trưởng bộ tộc rất muốn có thể có bao nhiêu tên khác nhau.