Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 9 trên 9
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  tuanhuy180903's Avatar
  tuanhuy180903 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Jan 2008
  Bài
  12
  Cảm ơn
  5
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default Bài tập pascal về xâu

  Bài 1:
  Nhập vào một dãy số nguyên a: a1, a2, ... , an. Hiển thị ra màn hình số hạng xuất hiện nhiều nhất trong dãy và vị trí của nó trong dãy a.
  Ví dụ: (a) = (1 2 3 3 6 3 1)
  Thông báo:
  So hang xuat hien nhieu nhat la so: 3
  Vi tri tuong ung trong day la: 3 4 6

  Bài 2: Nhập vào một xâu bất kỳ
  - Đếm số lượng kí tự in hoa, in thường, số trong xâu
  - Đếm số từ có trong xâu
  - Kiểm tra xâu đối xứng
  - Đổi hoa hoàn toàn cả xâu
  Mong các AE giải giùm. Thanks trước nha!

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  auauau97's Avatar
  auauau97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Jun 2010
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  6.665
  Cảm ơn
  12.053
  Điểm
  5.291/3.027 bài viết

  Default

  bài 2: 2 câu cuối
  Code:
  Uses crt;
  Var
   st:string;
  {--------------------------------------------------------------------------}
  Procedure XauDX;
  Var
   I,n: integer;
   Kt: boolean;
  Begin
   N:=length(st);
   For i:=1 to (n div 2) do
    If st[i]<>st[n-i+1] then
     Begin
      Kt:=False;
      Break;
     End;
   If kt=False then
    Writeln('Xau khong doi xung.')
   Else
    Writeln('Xau doi xung.');
   Writeln;
  End;
  {--------------------------------------------------------------------------}
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Enter string:');
   Readln(st);
   XauDX;
   For i:=1 to length(st) do
    st[i]:=upcase(st[i]);
   For i:=1 to length(st) do write(st[i]);
   Readln;
  END.


  ---------- Bài thêm lúc 11:35 ---------- Bài trước là lúc 11:31 ----------

  Đếm số từ có trong xâu:
  Code:
  Uses crt;
  Var
   st:string;
   dem:longint;
  BEGIN
   Clrscr;
   Write('Enter string:');
   Readln(st);
   For i:=1 to length(st) do
    If (st[i]=' ') and (st[i+1]<>' ') and (st[i-1]<>' ') then inc(dem);
   Write(dem);
   Readln;
  END.


  Nothing is true, everything is permitted

 4. Có 3 thành viên cảm ơn auauau97 cho bài viết này:
  19-6 (10-08-2011), rac1 (11-08-2011), Đam mê lập trình (10-08-2011)

 5. #3
  Đam mê lập trình's Avatar
  Đam mê lập trình vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  Trên núi
  Bài
  428
  Cảm ơn
  433
  Điểm
  635/248 bài viết

  Default

  Bài 1:
  Code:
  uses crt;
  
  
  Var A:array[1..100,1..2] of integer;
    n:integer;
  
  Procedure Input;
  Var i:integer;
   Begin
   write('nhap n');
   readln(n);
   for i:=1 to n do
    Begin
    clrscr;
    write('a[',i,']=');
    readln(a[i,1]);
    End;
   End;
  
  Procedure Sort;
  Var i,j,temp:integer;
  Begin
   for i:=1 to n-1 do
   For j:=i+1 to n do
    if a[i,1]>a[j,1] then
    Begin
     temp:=a[i,1];
     a[i,1]:=a[j,1];
     a[j,1]:=temp;
    End;
  End;
  
  
  Procedure main;
  var i,jmax,max:integer;
   Begin
   Input;
   for i:=1 to n do write(a[i,1]:3);
   writeln;
   Sort;
   i:=1;
   a[1,2]:=1;
   while i<=n do
    if a[i,1]=a[i+1,1] then
     Begin
      inc(i);
      a[i,2]:=a[i-1,2]+1;
     End
    Else
    Begin
     inc(i);
     a[i,2]:=1;
    End;
    max:=a[1,2];jmax:=1;
    for i:=1 to n do
    if a[i,2]>max then
     Begin
     max:=a[i,2];
     jmax:=i;
    End;
   writeln('Phan tu ',a[jmax,1],' xuat hien nhieu nhat : ',max,' lan' );
   End;
  
  Begin
   Main;
   readln;
  End. 6. Có 3 thành viên cảm ơn Đam mê lập trình cho bài viết này:
  19-6 (10-08-2011), auauau97 (10-08-2011), rac1 (11-08-2011)

 7. #4
  rac1's Avatar
  rac1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Apr 2011
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  617
  Cảm ơn
  743
  Điểm
  604/298 bài viết

  Default

  Trích Đam mê lập trình View Post
  Bài 1:
  Code:
  uses crt;
  
  
  Var A:array[1..100,1..2] of integer;
    n:integer;
  
  Procedure Input;
  Var i:integer;
   Begin
   write('nhap n');
   readln(n);
   for i:=1 to n do
    Begin
    clrscr;
    write('a[',i,']=');
    readln(a[i,1]);
    End;
   End;
  
  Procedure Sort;
  Var i,j,temp:integer;
  Begin
   for i:=1 to n-1 do
   For j:=i+1 to n do
    if a[i,1]>a[j,1] then
    Begin
     temp:=a[i,1];
     a[i,1]:=a[j,1];
     a[j,1]:=temp;
    End;
  End;
  
  
  Procedure main;
  var i,jmax,max:integer;
   Begin
   Input;
   for i:=1 to n do write(a[i,1]:3);
   writeln;
   Sort;
   i:=1;
   a[1,2]:=1;
   while i<=n do
    if a[i,1]=a[i+1,1] then
     Begin
      inc(i);
      a[i,2]:=a[i-1,2]+1;
     End
    Else
    Begin
     inc(i);
     a[i,2]:=1;
    End;
    max:=a[1,2];jmax:=1;
    for i:=1 to n do
    if a[i,2]>max then
     Begin
     max:=a[i,2];
     jmax:=i;
    End;
   writeln('Phan tu ',a[jmax,1],' xuat hien nhieu nhat : ',max,' lan' );
   End;
  
  Begin
   Main;
   readln;
  End.
  Vì làm sao mà bạn phải sắp xếp mảng thế ?
  nó có tác dụng gì nhỉ ? 8. #5
  Tung_Huynh's Avatar
  Tung_Huynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Jul 2009
  Đến từ
  Thái Nguyên
  Bài
  6.747
  Cảm ơn
  1.540
  Điểm
  4.184/2.783 bài viết

  Default

  Trích rac1 View Post
  Vì làm sao mà bạn phải sắp xếp mảng thế ?
  nó có tác dụng gì nhỉ ?
  Kiểu như đồng biến nghịch biến trong khảo sát ý
  Sắp xếp mảng xong thì không phải để lấy cái tăng hay giảm mà là để cho các số bằng nhau nó chụm về 1 chỗ
  thành kiểu như
  1 1 2 2 2 2 3 4 5 5
  Xong rồi bắt đầu duyệt
  Nếu còn = thì tăng đếm của giá trị đó
  còn khác thì khởi tạo đếm và chuyển sang đếm giá trị mới

  Các khác không cần sắp xếp nhưng dùng mảng đếm riêng (gọi mảng cờ cũng được)
  Code:
  var i,k,j,n,max:integer;
  b,st:array [1..100] of integer;
  
  BEGIN
   write('Nhap so pt:');readln(n);
   for i:=1 to n do
   begin
    write('st[',i,']=');read(st[i]);
   end;
   b[i]:=0;
   for i:=1 to n do
    for j:=i to n do
  	if st[i]=st[j] then inc(b[i]);
   max:=b[1];
   for i:=2 to n do
    if b[i]>max then max:=b[i];
   write('So xuat hien nhieu nhat la ');
   for i:=1 to n do
   if max=b[i] then write(st[i],' ');
   writeln('xuat hien ',max,' lan.');
   readln;
   readln;
  END. 9. Có 1 thành viên cảm ơn Tung_Huynh cho bài viết này:
  rac1 (11-08-2011)

 10. #6
  ngactudi's Avatar
  ngactudi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  6
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Một dãy số a1, a2, ..., an được gọi là dãy tăng dần nếu a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ … ≤ an.
  Cho một dãy gồm tối đa n số (1≤ n ≤ 10000, mỗi số không vượt quá 10000).
  Yêu cầu: Viết chương trình tìm chiều dài dãy con liên tiếp (các phần tử của dãy
  con được lấy ra từ các phần tử liên tiếp của dãy ban đầu) tăng dần dài nhất trong
  dãy.
  Dữ liệu vào: Được lấy từ file văn bản DAYCON.INP, gồm:
  - Dòng đầu ghi giá trị n.
  - Dòng 2 gồm n số nguyên a1,a2, …, an viết cách nhau ít nhất 1 dấu cách.
  Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản DAYCON.OUT gồm một số duy nhất là độ dài của
  dãy con liên tiếp dài nhất tìm được.


  các bác viết code hộ em cái xem nào,em viết hoài toàn sai thôi 11. #7
  dangl0v3pro's Avatar
  dangl0v3pro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Apr 2012
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  làm dài vl 12. #8
  comkaka123's Avatar
  comkaka123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Apr 2011
  Bài
  9
  Cảm ơn
  1
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  - nhập xâu S từ bàn phím, cho hiện ra màn hình xâu S tất cả viết thường.
  - ai giúp e với. 13. #9
  programmer2010's Avatar
  programmer2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Bạc
  Tham gia
  Feb 2010
  Bài
  3.098
  Cảm ơn
  50
  Điểm
  799/730 bài viết

  Default

  @chủ thớt: Sort xong rồi rà lại cũng nhanh, nhưng mà tốn mem 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5