Chào mọi người, mình mới mua zmi mf885, nên lập post mọi người cùng thảo luận về con này.
Mọi người mua từ đâu thấy hài lòng nhất?