3.2.1. Hoạt động huấn luyện, đào tạo, cung cấp thông tin cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm ™ Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng thực hành cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Năm 2009, tập trung cho khu vực thức ăn đường phố (nhất là hàng rong) và khu vực bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất, quày sạp trong chợ (trước tiên là các chợ đầu mối). ™ Cung cấp thông tin, kiến thức cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức ¾ Nâng cấp website về VSATTP, từng bước thành Chính phủ điện tử để: cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP, các thông tin mới về VSATTP; cung cấp các dịch vụ qua mạng…tiến tới đăng ký qua mạng. ¾ Phối hợp với các hội, câu lạc bộ tổ chức các buổi họp cung cấp thông tin, quy định về VSATTP cho các cơ sở.
link tham khảo thêm về quyết định :