Nếu như ban đã làm việc văn phòng chắc hắn bạn đã gặp loại virut "macro" biếu hiện là chay thêm một file ảo có đuôi là "yyyyy" loai này rất khó xứ lý vì các phần mềm virut không tìm thấy được nó ,bới vì nó đã chuyễn thành một dạng liên kết trong tập tin của bạn vì vậy đế xứ lý vấn đề này ban phái diệt một cách khác . ban thứ diệt bằng cách này nhẽ .
Các bước thực hiện như sau :
Bkav Anti-MacroVirus là chương trình phát hiện, tiêu diệt các loại virus Macro lây nhiễm trên file bảng tính (Excel). Trong nhiều trường hợp, chương trình có thể sửa chữa các file Excel bị hỏng bằng cách xóa đi các phần bị lỗi (sheet macro, names rác…).
Macro là tên gọi chung của những đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ một cách tự động. Việc sử dụng macro sẽ giúp người sử dụng đơn giản hóa các thao tác lặp đi lặp lại để thực hiện một công việc nào đó, chỉ bằng một câu lệnh macro. Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint đều cho phép tạo ra các macro ngay trong các file văn bản, file bảng tính hay file trình diễn. Hacker đã lợi dụng điều này để tạo ra virus macro, lây nhiễm trên các file văn bản (.doc, .docx), các file bảng tính (.xls, .xlsx) hay các file trình diễn (.ppt, .pptx) của các phần mềm Word, Excel hay PowerPoint.
Virus macro khi nhiễm vào máy tính sẽ làm tăng dung lượng thực tế của các file dữ liệu bị nhiễm, làm ảnh hưởng đến thao tác của người sử dụng cũng như ăn cắp, phá hoại thông tin, dữ liệu của người sử dụng. Khi người sử dụng mở file bị nhiễm virus macro, virus macro sẽ được kích hoạt. Từ lúc này, nếu người sử dụng mở song song các file dữ liệu khác, virus macro đang được kích hoạt sẽ lây nhiễm vào các file dữ liệu vừa được mở. Bằng cách đó, virus macro sẽ “tự nhân bản” để lây lan.
Dấu hiệu khi máy bị nhiễm virus Macro ở các file bảng tính (Excel): khi mở chương trình Microsoft Excel, chương trình Excel sẽ tự động mở thêm sheet mới có tên “yyyyy” hoặc “Book1” và xuất hiện cảnh báo macro.
Để xử lý triệt để virus Macro trên các file Excel bạn hãy thực hiện các bước sau:
Bước 1: Download BkavAnti-MacroVirus tại: http://www.bkav.com.vn/home/download/BkavAntiMacroVirus.exe
Bước 2: Chạy chương trình BkavAnti-MacroVirus, trong cửa sổ chính bấm Chọn thư mục... để chọn thư mục cần quét virus Macro.

Bước 3: Trong cửa sổ Browse for Folder, bạn hãy chọn thư mục hoặc ổ đĩa chứa các file Excel cần quét virus Macro, bấm OK.

Bước 4: Thiết lập cấu hình quét:

• Sao lưu trước khi diệt: Trong quá trình quét, khi phát hiện ra file Excel bị nhiễm virus Macro, chương trình sẽ sao lưu lại các file Excel này trước khi xử lý virus. Bạn có thể sử dụng Bkav Restore để khôi phục lại các file này nếu cần (download Bkav Restore tại đây).
Lưu ý: Bạn nên chọn sao lưu trong thư mục ở ổ đĩa còn trống nhiều nhất trên máy. Nếu không chọn thư mục sao lưu dữ liệu, chương trình sẽ tự động sao lưu vào thư mục C:\BkupScanMarco.
• Xóa tất cả Names lỗi: Một file Excel bao gồm rất nhiều các đối tượng (Font, công thức tính toán, ảnh, text...). Names là một loại đối tượng của Excel. Names rác là các names thừa không sử dụng, do virus tạo ra. Vì vậy bạn nên sử dụng tùy chọn này để chương trình xoá các names rác sau khi xử lý virus, tránh các thông báo lỗi gây khó chịu khi mở file (ngầm định, tùy chọn này được đặt).
• Diệt tất cả Macro: Bkav Anti-MacroVirus sẽ diệt tất cả các Macro có trên máy tính, không phân biệt loại Macro nào. Những người có sử dụng Macro trong công việc không nên sử dụng tùy chọn Diệt tất cả Macro (nếu không chọn tùy chọn quét này thì Bkav Anti-MacroVirus sẽ chỉ diệt những virus Macro mà chương trình đã có mẫu nhận diện chính xác).
Bước 5: Bấm Quét để bắt đầu quét và diệt virus Macro.

Lưu ý:
• Trong khi quét và diệt virus Macro bạn không nên mở bất kỳ một file Excel nào.
• Đối với các file Excel có đặt mật khẩu, khi quét chương trình sẽ mở cửa sổ Password của Excel, người dùng cần nhập mật khẩu của file excel để chương trình tiếp tục quét và diệt virus Macro. Nếu mật khẩu được nhập không chính xác, chương trình sẽ bỏ qua file này và tiếp tục quét các file tiếp theo.
Và đây là cách tìm lại những file bi xóa," Restore"
Bkav Restore là công cụ cho phép phục hồi lại những file bị nhiễm virus đã được Bkav diệt.
Hướng dẫn sử dụng Bkav Restore:
Bước 1: Download Bkav Restore từ địa chỉ http://www.bkav.com.vn/download/Bk2002restore.zip
Bước 2: Giải nén và chạy chương trình.
Bước 3: Chọn thư mục Backup của Bkav (Mặc định là "C:\ProgramFiles\Bkav2006\Backup").
Nếu bạn muốn khôi phục các file đã diệt bằng Bkav AntiXFSic, hãy chọn thư mục Backup trong thư mục chứa chương trình AntiXFSic

Bước 4: Chọn những file cần khôi phục sau đó bấm Select để chuyển các file đó sang cửa sổ bên phải

Bước 5: Bấm Restore để khôi phục lại các file đã chọn

Lưu ý:
Bkav Restore chỉ khôi phục lại được những file bạn đã diệt bằng Bkav với tùy chọn "Sao lưu trước khi diệt" hoặc bằng Bkav AntiXFSic
Chỉ sử dụng Bkav Restore trong trường hợp bạn muốn khôi phục lại file bị nhiễm Virus để nghiên cứu hoặc khi bạn sử dụng chức năng diệt tất cả Macro của Bkav mà trong đó có cả các Macro do bạn tự tạo ra.
Trên đây là những gì tôi mắc phái và tôi đã thành công khi làm theo cách này các bạn thứ xem nhẽ .Nếu ai có cách hay hơn xin chỉ cho tôi với ....thanks .
chúc các ban thành công ...!