Mình muốn xin phần mềm như trên, bạn nào giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều lắm