2! Các bạn. Mình thấy Ps3 có built-in wifi vậy cách kết nối Internet của nó cũng giống như các loại laptop à? Có sự khác nhau về cách kết nối wifi giữa Ps3 và laptop ko? Thanks a lot!