When you believe

Many nights we pray
With no proof anyone could hear
And our hearts a hopeful song
We barely understood
Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains long
Before we know we could

There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It's hard to kill
Who know what miracle
You can achieve
When you believe
Somehow you will
You will when you believe


In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away
And now I am standing here
My heart's so full I can't explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I'd say

There can be miracles
When you believe (When you believe)
Though hope is frail
It's hard to kill
Who know what miracle
You can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you will
You will when you believe


They don't always happen when you ask
And it's easy to give in to your fear
But when you're blinded by your pain
Can't see you way safe through the rain
Small but still resilient voice
Says love is very near

There can be miracles (miracles)
When you believe (When you believe)
Though hope is frail
It's hard to kill
Who know what miracles
You can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you will
(Some how, some how, some how)
(Some how you will)
No, no, no, no
You will when you believe
You will when you believe
You will when you believe
Just believe
You will when you believe
Vietnamese
Khi bạn tin tưởng
Nhiều đêm chúng ta cầu nguyện
Mà không chắc một ai có thể nghe thấu
Trong trái tim ta một bài ca hi vọng
Chúng ta rất hiểu
Giờ đây ta không sợ hãi
Mặc dù ta biết có rất nhiều nỗi sợ
Ta đang vượt qua những dãy núi Rất lâu trước khi ta biết ta có thể
Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Cho dù hi vọng mỏng manh
Cũng rất khó để có thể tiêu diệt
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể đạt được
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng.
Thật dễ dàng để tuyệt vọng
Khi tất cả những gì bạn nghe được chỉ là dối lừa và sợ hãi
Và cũng thật dễ dàng để trốn chạy
Sự sợ hãi phải bắt đầu.
Nhưng nếu bạn dám liều dám thử
Chẳng phải chờ đợi câu trả lời từ phía bầu trời kia.
Mỗi chúng ta có thể nhìn vào trong mình
Và lắng nghe bài hát nằm đâu đây

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Dù cho hi vọng là mong manh

Cũng rất khó để có thể tiêu diệt
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể đạt được
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Chúng không luôn tự xuất hiện khi bạn yêu cầu
Và thật quá dễ dàng để đầu hàng trước nỗi sợ
Nhưng khi bạn mù đi vì nỗi đau
Không thể nhìn thấy con đường rõ ràng xuyên cơn mưa
Một giọng nói nhỏ thôi nhưng vẫn có thể hồi phục
Nói lên rằng tình yêu ở rất gần rồi đấy
Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Dù cho hi vọng có mỏng manh (Dù cho hi vọng không dễ dàng)
Nó khó có thể bị giết chết (Khó có thể bị tiêu diệt).
Ai biết những điều diệu kì (Ai biết những điều không thể tin).
Bạn có thể đạt được (Bạn có thể làm được)
Khi bạn tin tưởng, bằng cách nào đó bạn sẽ (Khi bạn tin, bạn sẽ có cách).
(Ngay giờ đây bạn sẽ) Bạn sẽ làm được ngay thôi. Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng (Khi bạn vững tin). (Khi bạn tin tưởng)
------------------>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn cần download chương trình Flash Player mới có thể xem được file flash này.

_____________________________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hãy luôn vui vẻ bạn nhá ! và nhớ thanhks cho mình !