tình hình là mình hơi dốt tiếng anh, bro nào có thể hướng dẫn chi tiết DLH của võ đang được ko, bằng hình ảnh càng tốt ko thì ghi rõ các bước và địa điểm cũng được. Xin chân thành cảm ơn.