thông cảm chắc nó hơi bị mát chưa chưa có tiền mua thuốc nó thế đây!các bác thông cảm nhé!