Có rất nhiều bạn game thủ tuy đã tham gia Thiên Long Bát Bộ một khoản thời gian khá dài và đạt được một cấp độ tương đối cao nhưng vẫn chưa từng chạm trán và thử thách với các Boss trong Thiên Long Bát Bộ. Mình xin mạn phép đưa một số thông tin về các loại Boss và tọa độ chi tiết trong Thiên Long Bát Bộ. Hy vọng với thông tin này sẽ giúp tất cả các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và hạ gục những hung thần này nhằm đoạt được những bảo vật cho riêng mình. Sau đây là tên và tọa độ của các Boss:Khu vực Bảo Tàng Động1) Tầng 1: Hộ Bảo Thần Thú - lv(1 vị trí (32,227)2) Tầng 2: Hộ Bảo Thần Thú - lv(21) vị trí (40,197)3) Tầng 3: Hộ Bảo Thần Thú - lv(24) vị trí (205,52)

4) Tầng 5: Mộc Dũng Bá lv(30) vị trí (127,27)

1) Hộ Đảo Thần Thú lv(20) vị trí (229,163)2) Hộ Đảo Thần Thú lv(40) vị trí (54,156)3) Hộ Đảo Thần Thú lv(60) vị trí (262,212)4) Hộ Đảo Thần Thú lv(80) vị trí (158,279)5) Mãng Cổ Chu Cáp Vương ln(40) vị trí (187,41)Huyền Kích Kim Cương lv(40) vị trí (43,261) boss khủng

Khu vực Võ Di

Boss Băng Phách Ngàn Năm lv(40) vị trí (53,225)

Khu vực Thảo NguyênBoss Bạch Minh Khởi lv (73) vị trí (75,125)

Khu vực Ngân Ngai Tuyết NguyênBoss Xí Nga Vương lv (80) vị trí (81,39) Boss khủng

Khu vực Kính HồKhu vực 1:
Boss Đông Hải Xuất Động Tiểu Giao lv( 58 ) Cực khóĐông Hải Hỗn Giang Tiểu Long lv(60)Đông Hải Phiên Giang Tiểu Thận lv( 58 ) vị trí (254,96)


Khu vực 2 :
Boss Bắc Hải Xuất Động Tiểu Giao lv( 58 ) Cực khó

Bắc Hải Hỗn Giang Tiểu Long lv(60)Bắc Hải Phiên Giang Tiểu Thận lv( 58 )vị trí (143,96)

Khu vực 3 :
Boss Xuất Động Giao lv(53) Cực khóHỗn Giang Long lv(55)Phiên Giang Thận lv(53vị trí (138,129)


Khu vực 4:
Boss Nam Hải Xuất Động Tiểu Giao lv( 58 )Cực khóNam Hải Hỗn Giang Tiểu Long lv(60)Nam Hải Phiên Giang Tiểu Thận lv( 58 ) vị trí (211,244)


Khu vực 5 :
Boss Tây Hải Xuất Động Tiểu Giao lv( 58 ) Cực khóTây Hải Hỗn Giang Tiểu Long lv(60)Tây Hải Phiên Giang Tiểu Thận lv( 58 ) vị trí (100,256)

Khu vực Yến Vương Cổ MộTầng 1 : Boss Quỷ Kiếm lv(51) vị trí ( 106,88 )Tầng 2 : Boss Nham Ma lv(54) vị trí (106,34 )

Tầng 3 : Boss Triền Tơ Tri Chu Vương lv(57) vị trí ( 103,98 )Tầng 4 : Boss Xuân Thập Tam Nương lv(60) vị trí (52,36)

Tầng 5 : Boss Phục Địa Ma lv(63) vị trí (102,45)Tầng 6 : Boss Bạch Đề Âm Ảnh lv(66) vị trí (64,63)Tầng 7: Boss Minh Tướng lv(69) vị trí (100,66)Tầng 8 : Boss Huyết Ẩm Cuồng Đao lv(72) vị trí (93,16)

Tầng 9 : Boss Xích Tiêu Hỏa Hồn lv(75) vị trí (60,69) - Xích Tiêu lv (75)