mình đã downloat và cài đặt xong hết game ava nhưng việc lập nick AVA khó quá.ai rành có thể hướng dẫn tỉ mỉ chút không?
mình muốn chơi AVA singapore... xin hướng dẫn cụ thể.Thank nhiều