Mu Tâm Huyết Season 6.3 Full Feature Reset miễn phí và sẽ luôn như vậy
Hệ thống Wing : Wing3 Thần Thánh, Wing4, Wing 2.5
Set Item, vũ khí thần thánh, Socket mới cho mỗi chủng tộc
Ngọc gia cường Tính năng, Luck, Skill, Exl, Thần thánh, Socket
Camera 3D, Auto nhặt đồ, đổi màu Item tùy ý, hiệu ứng Set full tuyệt đẹp
Full Event Webzen, Thi đấu solo 1vs1, War guild tranh đoạt Server Vip hàng tuần
Giới hạn Reset thay đổi linh hoạt theo bảng xếp hạng
Và nhiều tính năng, sự kiện mới đầy thú vị
Server : Exp 150 , Drop 40
Test : 8/3/2013 - Open: 10/3/2013
Website : tamhuyetmu . com - MU Tâm Huyết - Tận tâm, nhiệt huyết