Em đã từng làm theo 1 bác nào đó đặt tên NV là [[,,_ rồi random......nhưng các bác có thể làm đơn giản hơn = cách đặt tên NV là , hay ,, hay thậm chí là ,,,,,,,,. Tỉ lệ Point sẽ tăng dần theo số "," vàn nhắc trước nên cẩn thận vs các Chỉ số NAN vì nếu có chỉ số NAN xuất hein65 game sẽ báo lỗi là không chơi được.Khi Đạt được chỉ số và item như muôn muốn bản chỉ cần đổi tên lại và chơi bình thường