Mình là một fan của đế chế.mình đã vào google để tìm phần CGA và hướng dẫn đăng kí nhưng trang đăng kí toàn tiếng tàu mà lại không như trong hướng dẫn. Ai biết chỉ cho mình với