loại ảnh như thế này ai có cho mình xin:
chỉ cái hình nền thôi nghe,


thanks!